Anställning som ger möjligheter

Sedan införandet av nya personalkategorier i Försvarsmakten finns det idag större möjligheter till olika former av anställning. En av dessa är tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman även förkortat GSS/T.

Johansson, Lindström, Persson & Bergström planerar dagens navigationsrunda Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Under ett navigationspass överraskades killarna av kraftig dimma, då fick de övergå att navigera med hjälp av radar
Under ett navigationspass överraskades killarna av kraftig dimma, då fick de övergå att navigera med hjälp av radar Foto: Daniel Borg/Försvarsmakten
Under ett navigationspass överraskades killarna av kraftig dimma, då fick de övergå att navigera med hjälp av radar Foto: Daniel Borg/Försvarsmakten

Som tidvis anställd studerar eller jobbar individen den största tiden utanför Försvarsmakten med möjligheter att komma in för kortare tjänstgöringsperioder. Det kan vara anställning under övningar, olika insatser eller helt enkelt för att upprätthålla kunskaperna inom sitt kompetensområde.

Bra koncept


Några som valt en tidvis anställning för att friska upp sina kunskaper är Karl-Johan Persson, Jakob Johansson, Anton Lindström och David Bergström. Under en veckas tid är de inne på förbandet för att fräscha upp sina kunskaper i navigering och maskinteknik.
– Det är ett bra sätt att kunna hålla sina kunskaper aktuella. Vi har en hel del olika båttyper inom amfibiesystemet så för mig som mekaniker är det viktigt att få möjligheten att komma in under kortare perioder och aktivt jobba med de olika systemen. I och med att jag har haft den möjligheten har jag nu behörighet att jobba på alla båttyper som amfibiebataljonen har, sa Persson

Fokus under den här veckan har varit att navigera så mycket som möjligt med de olika båttyperna, bland annat stridsbåt. Killarna har övat på alla tänkbara metoder i olika skärgårdsområden. Det har varit allt ifrån radarnavigering till att köra i fyrled. De har också under veckan övat olika säkerhetsåtgärder ombord, bland annat har de genomfört brandövningar.

– Det är bra att kunna kombinera civila jobb eller studier med en tjänstgöring på förbandet. Då vi alla har gjort lumpen här och känner de flesta så går det snabbt att komma in i arbetet. Vi har ett stort kontaktnät som byggts upp genom åren då flera av oss har tjänstgjort vid flera tillfällen, bland annat under större övningar, sa Johansson

Möjlighet och utmaning

Förutom att behålla sin kompetens ger också en tidvis anställning bra möjligheter att hålla kontakten med sitt förband. Att kunna komma in för kortare tjänstgöring fyller också en viktig funktion inför olika insatser. Då kontaktnätet är stort och kunskaperna färska går det snabbt att få ihop personal för att lösa olika uppgifter.

– Många vill komma in och tjänstgöra som GSS/T, men det är inte alltid lätt att få ledigt från sitt ordinarie arbete. För de som studerar är det lite enklare att tjänstgöra under kortare perioder då de inte har en annan arbetsgivare att ta hänsyn till. Det kommer nog att ta en tid att hitta former mellan olika arbetsgivare och försvaret, sa Bergström

Även då det fortfarande finns utmaningar såg ändå killarna och deras instruktörer fördelarna och möjligheterna med det här konceptet. Kunskap är i många fall en färskvara, den här typen av anställningsform ger en unik möjlighet att både behålla och utveckla sina förmågor.

Utnämning av båtchef


Dagens navigationsrunda skulle gå i den yttre skärgården för att senare på kvällen avslutas på Korsö. Där skulle en ceremoni hållas för en annan kollega nämligen båtföraren Jacob Lindfors. Jacob skulle under kvällen utnämnas till båtchef för stridsbåt 90, men det visste han inte om när killarna planerade färdvägen i sjökorten.