Uppstart och återstart

– Jag ser det här som en återstart av hela reservofficerskåren. Min senaste övning var 2002 och sedan dess har jag haft mycket sporadisk kontakt med Försvarsmakten, säger Gustaf Rappe, en av de reservofficerare som är med på Trängregementets krigsförbandskurs.

Gustaf Rappe är en av de reservofficerare som ska utgöra ryggraden i andra logistikbataljonen på Trängregementet. Foto: Emma Fors/Försvarsmakten
Någonting min tjänstgöring har lärt mig är att bli mer stresstålig och att kunna slappna av i pressade situationer. Det har jag stor nytta av i mitt civila jobb, säger Frida Teike.
Någonting min tjänstgöring har lärt mig är att bli mer stresstålig och att kunna slappna av i pressade situationer. Det har jag stor nytta av i mitt civila jobb, säger Frida Teike. Foto: Emma Fors/Försvarsmakten
Alla soldater visat intresse för att tjänstgöra tidvis på Trängregementet har bjudits in till KFK:n och knappt hälften kunde ta ledigt från sina civila jobb för att medverka.
Alla soldater visat intresse för att tjänstgöra tidvis på Trängregementet har bjudits in till KFK:n och knappt hälften kunde ta ledigt från sina civila jobb för att medverka. Foto: Emma Fors/Försvarsmakten
Någonting min tjänstgöring har lärt mig är att bli mer stresstålig och att kunna slappna av i pressade situationer. Det har jag stor nytta av i mitt civila jobb, säger Frida Teike. Foto: Emma Fors/Försvarsmakten
Alla soldater visat intresse för att tjänstgöra tidvis på Trängregementet har bjudits in till KFK:n och knappt hälften kunde ta ledigt från sina civila jobb för att medverka. Foto: Emma Fors/Försvarsmakten

Gustaf Rappe är 35 år gammal och jobbar i vanliga fall som VD på ett företag i trägolvsbranschen utanför Växjö och är inkallad till krigsförbandskursen.
– Jag har försökt själv att komma med på övningar och kurser men intresset från försvaret har inte varit så stort att få med oss reservofficerare. Det är mycket positivt att vi kommer igång igen nu och får en regelbundenhet i vår tjänstgöring.

För tillfället sitter han i en föreläsningssal i uniform och lyssnar på en instruktör i sambandstjänst. Genomgången är en förevisning om hur de ska hantera radion under övningen. Sambandstjänst är inte nytt för Gustaf men repetitionen är nödvändig, anser han.
– Det var ju som sagt ett tag sedan jag var med och övade så repetitioner är verkligen nödvändiga. Det är mycket positivt som har hänt i Försvarsmakten under den tiden. En massa ny utrustning och en bättre organisation så jag har lite att ta igen.

Gustaf är en av de reservofficerare som har kallats in på krigsförbandskurs (KFK) hos en av Trängregementets logistikbataljoner. Regementet har två logistikbataljoner varav den ena främst består av kontinuerligt tjänstgörande soldater och den andra, som nu övas, utgörs av tidvis tjänstgörande soldater och reservofficerare.

– Vi planerar inte att ha bataljonen uppfylld än på några år utan nu i början handlar det om att få igång de soldater och officerare som redan är rekryterade och initiera en bra dialog med dessa mellan övningarna, säger bataljonschefen major Ola Ottosson.

Reservofficerarna som är med i veckans övning kommer att ingå i bataljonens stab men även i kompaniledningar och i vissa fall även tjänstgöra som plutonchefer. Ola berättar också att de har bjudit in de soldater som ska ingå i bataljonen för att delta i övningen. De kan inte tvinga soldaternas civila arbetsgivare till att ge dem ledigt men det har, enligt Ola, inte varit några problem för soldaterrna att ta ledigt. Frida Teike från Göteborg är en av dessa.
– Jag jobbar på ett rederi i vanliga fall så det här blir som ett avbrott i rutinen. Något annorlunda att göra och också något jag tycker är väldigt roligt. Sedan är det också viktigt att vi ges möjligheten att repetera det vi lärde oss under värnpliktstjänstgöringen för att hålla uppe våra kunskaper.

Hennes övningsvecka består av både repetition av tidigare kunskaper samt en hel massa nytt som ska läras in.
– Det är en ny modell av vapen, AK5C, som vi ska öva in oss på och ett flertal av soldaterna som är med har exempelvis aldrig haft sambandstjänst tidigare, avslutar Frida.

Vill du också tjänstgöra på Trängregementet? Klicka här och filtrera på ort, välj Skövde