Träning för att uppnå precision

Bordningstroppen har en intensiv vår att se fram emot som omfattar både nationella och internationella övningar och träningsmoment.

Prickskytt ur bordningstroppen understödjer framryckning av RIHB Foto: Bordningsstyrkan/Försvarsmakten
Bordningstriss etablerar sig i skott efter inbrytning ombord på fartyg
Bordningstriss etablerar sig i skott efter inbrytning ombord på fartyg Foto: Bordningstroppen/Försvarsmakten
Enheten gör sig redo för inbrytning
Enheten gör sig redo för inbrytning Foto: Bordningstroppen/Försvarsmakten
en mycket speciella miljön ombord formar enhetens taktiska uppträdande
en mycket speciella miljön ombord formar enhetens taktiska uppträdande Foto: Bordningstroppen/Försvarsmakten
Bordningstriss etablerar sig i skott efter inbrytning ombord på fartyg Foto: Bordningstroppen/Försvarsmakten
Enheten gör sig redo för inbrytning Foto: Bordningstroppen/Försvarsmakten
en mycket speciella miljön ombord formar enhetens taktiska uppträdande Foto: Bordningstroppen/Försvarsmakten

Huvudsyftet med övningar och träning i dagsläget är att samtrimma respektive grupp, lära upp ny personal och att uppnå den grad av taktisk flexibilitet som tjänsten kräver. Nästa steg blir att samöva hela enheten i syfte att kunna operera troppvis då uppgiften kräver detta.

Liten enhet med bred kompetens

– Utöver att kunna hantera styrkans RHIBbåt och stridsbåt, ska vi även kunna utnyttja helikopter som verktyg vid bordning, säger Magnus Augustinsson, chef bordningstroppen

Förutom de inplanerade övningarna kommer även säkerhetshöjande utbildningar genomföras så som till exempel nödluftsutbildning och Helicopter Underwater Escape Training (HUET).

– Rent konkret innebär det att om vi hamnar under vatten då vi löser uppgifter med hjälp av helikopter, ska vi kunna ta oss upp till ytan, fortsätter Magnus.

Även då bordningstroppen är liten till sin storlek, finns det en hel del kompetenser inom enheten som måste övas. Prickskytte är en av kompetenserna. För att kvalitetssäkra och certifiera prickskytteförmågan, har det genomfört formellt prickskytteprov för berörd personal.
– Prickskyttarna är en kvalificerad och vital del av enheten och vår taktik är många gånger beroende av förmågan till precisions understöd, säger Magnus.

Skapa en enhetlig styrka

Bordningstjänsten är mycket säregen och ställer stora krav på grupperna avseende ett dynamiskt och resolut uppträdande. Enheten ska dessutom ha förmågan att kunna operera självständigt under påfrestande omständigheter. Detta möjliggörs tack vare styrkans mest värdefulla resurs, det vill säga personalen.


Framgångsfaktorn för en väl fungerande enhet har varit att rekrytera unika individer med en signifikant grad av personlig mognad, fysisk arbetsförmåga samt mental spänst i kombination med en påtagligt utvecklad kompetens avseende personlig färdighet.

– Med det menar jag att då enheten kan hamna i pressade situationer där vi är helt utelämnade till oss själva, blir det än mer viktigt att vi är samtränade och att alla vet sin uppgift, avslutar Magnus.
– Är du intresserad av att jobba med oss, har Du nu möjligheten.

Se lediga befattningar under  Jobba här