Svenska styrkan finansierar vägbygge

Den sönderkörda och illa underhållna vägen utanför den svenska Camp Northern Lights i Mazar-e Sharif ska repareras tack vare pengar från den svenska styrkan på plats. Överste Anders Löfberg invigde vägbygget genom ett sedvanligt klippande av band.– Det kommer att vara till nytta för alla i samhället och vi är glada att kunna bidra, sa överste Löfberg i sitt invigningstal.

Infrastrukturen i Afghanistan var på nästintill medeltida nivå när utländsk trupp kom till landet för tio år sedan. Därefter har det internationella samfundet satsat många miljoner för att förbättra vägnätet.

Det svensk-finska CIMIC-teamet (civil-militär samverkan) har inventerat vägarna i närområdet i samarbete med afghanska myndigheter och beslutat att bekosta en renovering av huvudgatan utanför campen.
Nu har vägbygget påbörjats och befälhavare Anders Löfberg invigde den nygamla vägen. Han höll ett tal där han berättade kort om den svensk-finska styrkan och betonade att han var glad över det goda samarbetet med lokalbefolkningen i Mazar-e Sharif.
– Det känns bra att stå här i dag, sa överste Löfberg. Vi har haft många möten och nu kan vi se resultatet.

Representanter för både stadskontoret i centrum och stadsdelen där Camp Northern Lights ligger tackade för finansiering och samarbete.
Lokala religiösa ledare och byäldstar deltog också i invigningen och gav överste Löfberg en afghansk mantel som ett bevis på deras uppskattning.