Sista övningen innan Afghanistan

En grupp med beväpnade motståndsmän har gömt sig i en by där de skapar otrygghet och rädsla bland byborna. Den afghanska armén vill återställa ordningen i byn och begär stöd från ISAF. Så såg scenariot ut när kommande afghanistanstyrka påbörjade sin tredje dag av slutövningen.

Nästa styrka som åker till Afghanistan övar på att stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna i genomförandet av operationer. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Den svenska kompanichefen förbereder nästkommande moment tillsammans med chefen för den spelade afghanska styrkan. Samtalet sker med hjälp av tolk.
Den svenska kompanichefen förbereder nästkommande moment tillsammans med chefen för den spelade afghanska styrkan. Samtalet sker med hjälp av tolk. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
I markstridsskolans stridsträningsanläggning dokumenterar personalen det som händer i övningen.
I markstridsskolans stridsträningsanläggning dokumenterar personalen det som händer i övningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Svenska och spelade afghanska enheter möts upp innan operationen för att justera de sista detaljerna.
Svenska och spelade afghanska enheter möts upp innan operationen för att justera de sista detaljerna. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Den svenska kompanichefen förbereder nästkommande moment tillsammans med chefen för den spelade afghanska styrkan. Samtalet sker med hjälp av tolk. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
I markstridsskolans stridsträningsanläggning dokumenterar personalen det som händer i övningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Svenska och spelade afghanska enheter möts upp innan operationen för att justera de sista detaljerna. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Slutövningen, som planeras och genomförs av Livgardets Internationella utbildningsenhet, är det sista momentet som genomförs innan förbandet åker till Afghanistan. Under övningen ska förbandet visa att de kan lösa uppgifter tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna. Att kunna lösa uppgifter tillsammans med ANA (Afghan National Army) och ANP (Afghan National Police) har blivit allt viktigare i takt med att Sverige övergår från att leda operationer till att ha en mer rådgivande och stödjande roll.
– Vi övar på samma sätt här som vi arbetar i Afghanistan. Det är de afghanska styrkorna som leder planering och genomförande med stöd av våra förband, allt för att de på sikt skall kunna återta det fulla ansvaret för säkerheten i sitt land, säger major Martin Johansson, som är övningsledare i slutövningen.

Kulturella utmaningar

Under övningen spelas den afghanska armén av hemvärnssoldater. Totalt ingår ett 100-tal skådespelare och figuranter i övningen och flera av dem har afghansk bakgrund. När cheferna för den svenska och afghanska styrkan ska tala med varandra används tolkar som översätter mellan engelska och dari. Den Internationella utbildningsenheten anpassar hela tiden utbildningen efter det rådande läget i insatsområdet och den lokala kulturen.
– Vi har lagt stort fokus på samarbete över kulturella gränser under slutövningen. Vår personal måste veta vad som krävs när man planerar, genomför och utvärderar operationer tillsammans med människor från en annan kultur som har ett annat sätt att lösa uppgifter och kanske inte kan skriva, läsa eller använda en karta, säger Martin Johansson.

Viktigt med utvärdering

En nyhet för i år är att hela slutövningen utvärderas med hjälp av Markstridsskolans stridsträningsanläggning (STA). Det är en mobil anläggning som dokumenterar radiotrafik, GPS-information och information om olika vapens verkan. Informationen visas på digitala kartor och kompletteras med fotografier och video som tas under övningen.
– Det är ett värdefullt verktyg i vår utvärdering. Tack vare STA:n kan vi på ett tydligare sätt gå igenom vad som hänt under olika skeden i övningen och se vad förbandet gjort bra och vad de bör förbättra. Hittills har övningen gått enligt planen, och soldaterna är mycket duktiga, säger Martin Johansson.
– Det har varit mycket förberedelser och jag är förväntansfull. Jag har hört mycket om arbetet i Afghanistan så det ska bli intressant att se det själv. Min familj är väl inte jätteglad direkt, men de stöttar mig i mitt val, säger kulspruteskytten Viktor Lindh som tidigare varit med i Nordic Battlegroup.

Läs mer om IntUtbE, Livgardets internationella utbildningsenhet - här