"Ni är vår enda länk till världen"

All utländsk trupp måste ut ur Afghanistan så fort som möjligt. Det har varit budskapet från flera höga afghanska politiker de senaste veckorna. – Nej, vi är inte redo. Säg det till er befälhavare. Ni är vår enda länk till världen och vi är oroade över det säkerhetsläge vi har idag. Vi behöver er.

Kvinnor från alla distrikt i provinsen Balkh samlades för att diskutera säkerhet tillsammans med den svenska afghanistanstyrkan. Foto: Karin Eriksson/ Försvarsmakten
Genderadvisor Monica Larsson var värd för shuran i samarbete med Fariba Majeed från department of womens affairs.
Genderadvisor Monica Larsson var värd för shuran i samarbete med Fariba Majeed från department of womens affairs. Foto: Karin Eriksson/ Försvarsmakten
Hur ska vi bäst ta emot de motståndare som väljer att byta sida? Den frågan ställde Nafesa Ghayasi på FS 22s shura.
Hur ska vi bäst ta emot de motståndare som väljer att byta sida? Den frågan ställde Nafesa Ghayasi på FS 22s shura. Foto: Karin Eriksson/ Försvarsmakten
Kvinnor från FS 22 deltog på shuran för att diskutera och utbyta information med de afghanska kvinnorna.
Kvinnor från FS 22 deltog på shuran för att diskutera och utbyta information med de afghanska kvinnorna. Foto: Karin Eriksson/ Försvarsmakten
Genderadvisor Monica Larsson var värd för shuran i samarbete med Fariba Majeed från department of womens affairs. Foto: Karin Eriksson/ Försvarsmakten
Hur ska vi bäst ta emot de motståndare som väljer att byta sida? Den frågan ställde Nafesa Ghayasi på FS 22s shura. Foto: Karin Eriksson/ Försvarsmakten
Kvinnor från FS 22 deltog på shuran för att diskutera och utbyta information med de afghanska kvinnorna. Foto: Karin Eriksson/ Försvarsmakten

Kvinnor från provinsen Balkh gav en helt annan bild av säkerhetsläget när de träffades på en shura arrangerad av den svenska afghanistanstyrkan.
Oro för vad som ska hända när utländsk trupp drar ner sina styrkor i Afghanistan var det genomgående budskapet från de afghanska kvinnor som deltog på FS 22s shura i provinsen Balkh. Gender-advisor Monica Larsson var värd för arrangemanget.

– Vi har tidigare varit på shuror där kvinnor på höga positioner i hela norra Afghanistan deltagit, berättar Monica Larsson. Nu går vi ner till provinsnivå och har bjudit in två kvinnor från varje distrikt i Balkh.

Shuran hölls på Women’s garden i Mazar-e-Sharif. Det är en samlingsplats för kvinnor dit män inte har tillträde. Temat för dagens shura var säkerhet med underrubrikerna; transition, reintegration och mänskliga rättigheter.

Framträdande politiker och företrädare för olika organisationer i Afghanistan har de senaste veckorna sagt att man inte vill se några permanenta utländska baser i landet efter 2014. Säkerhetsläget har förbättrats i norra delen av landet och den afghanska armén och polisen har byggt upp både kvalitet och numerär.

– Trots att vi säger att vi är redo för transitionen så har vi stora problem med säkerheten ute i byarna, sa en av kvinnorna på shuran. Vi vill inte förlora det Isaf och ANSF byggt upp tillsammans. Våra egna styrkor klarar det inte själva än.

Mer än 70 procent av Afghanistans befolkning består av kvinnor och barn. Deras röst blir sällan hörd i det patriarkaliska afghanska samhället. Kvinnliga shuror är ett sätt för det internationella samfundet att nå ut till kvinnor och få en mer heltäckande bild av exempelvis säkerhetsläget.

– Vi har haft mindre shuror ute i byarna med de lokala kvinnorna, förklarar Monica Larsson. Men det är också viktigt att höra de kvinnor som nått en något högre position. Det är dessa kvinnor som ska vara förebilder och företräda sina medsystrar.

Kvinnorna ville bland annat införa hårda gränskontroller för att förebygga att terrorister från grannländerna kommer in i Afghanistan. De var starkt kritiska till Pakistans inblandning i konflikten.

– Man borde stänga gränsen helt mot Pakistan, sa en av kvinnorna. Vi får inte ut något gott av den kontakten. Nu har pakistanierna stoppat lastbilar med skolböcker till vårt land. De vill inte att vi ska utbildas och stärkas.

De föreslog också att fler kvinnor rekryteras till den afghanska polisen och att deras utbildningsnivå höjs.

– Vi har haft träning för kvinnliga poliser i Mazar-e-Sharif både när det gäller skjutning, medicin och sök, berättar Monica Larsson. Förhoppningen är att det ska fortsätta framöver.

Även i norra Afghanistan har kvinnor på högre positioner hotats till livet av talibanerna. Många kvinnor vågar inte leva utan livvakter och det sägs finnas en dödslista upprättad där namn har läckt ut. Några av kvinnorna på shuran finns med på listan.

– Om det är så här nu efter att Isaf har varit i landet i 10 år. Vad ska då hända efter 2014, frågar en av kvinnorna.

Hon ville ha svar på vilket beskydd som kan ges till de som är mest skyddslösa i det afghanska samhället; kvinnor och barn.

– Tala om för era befälhavare hur vi känner. Ni är vår enda länk för att få ut vår röst till det internationella samfundet.

Den afghanska armén och polisen ska själva ta över säkerhetsansvaret i hela landet fram till 2014. Då ska all utländsk stridande trupp ha lämnat Afghanistan. Hela provinsen Balkh är redan inne i transitionsprocessen efter en högtidlig ceremoni i januari.

Samma dag shuran genomfördes var USAs president Obama i Afghanistan för att träffa president Karzai och skriva på ett avtal om hur USA ska stödja landet efter 2014. Två sprängladdningar i Kabul på morgonen vittnade om att det fortfarande finns säkerhetsproblem att ta hänsyn till.

Sverige har sagt att en trupp på max 200 personer kan vara tänkbar för att fortsätta utbilda de afghanska säkerhetsstyrkorna efter 2014.