Kompetens att ta tillvara

– Relationsbyggnad, kommunikation och erfarenhet från förhandlingssituationer är några delar av mitt civila arbete jag har stor nytta av i min nuvarande reservofficersbefattning, säger Johan Andersson, reservofficer på Skaraborgs regemente.  – Generellt sett tycker jag att Försvarsmakten kunde bli bättre på att tillvarata den civila kompetens som reservofficerare har, samtidigt som civila arbetsgivare får, ofta omedvetet, nytta av den militära utbildningen vi har.

"Att vara reservofficer bottnar i en personlig värdering och övertygelse om att Sverige behöver ett starkt försvar och jag vill bidra" säger reservofficer Johan Andersson Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Johan Andersson, som varit reservofficer sedan 1988, menar att Försvarsmakten kan bli mer strukturerad i att ta hand om de civila kompetenser som reservofficerare har för att använda dem när reservofficeren ska placeras på rätt befattning i insatsorganisationen.
– I min nuvarande befattning finns nära kopplingar mellan sälj- marknadsarbete och CIMIC (Civil Militär samverkan)., säger Johan som arbetar som Nordisk VD för ett marknadsbolag inom medicinteknik och är reservofficer på befattningen CIMIC

Försvarsmakten är idag i en situation där behovet av reservofficerare är större än på över tio år.
– Detta samtidigt som näringslivets beredskap och kunskap om innebörd och fördelar av detta är lägre än någonsin under min tid som reservofficer. Detta eftersom regelbunden tjänstgöring för flertalet reservofficerare stadigt minskat under de senaste 15 åren. Häri ligger en utmaning. Min erfarenhet är att arbetsgivare har en positiv grundsyn på tjänstgöring inom Försvarsmakten. Dock krävs införsäljning av nyttan, stor framförhållning i planering av tjänstgöring och undvikande av för långa, sammanhängande, tjänstgöringsperioder då många reservofficerare har civila arbeten där uppgifter staplas på hög vid frånvaro, säger Johan.

Oavsett om det gäller ledarskap, metodik eller processförståelse finns det mycket som Johan vet att hans arbetsgivare fått nytta av genom åren.
– Konkret för mig är det teorins nära koppling till praktik med ofta omedelbar återkoppling till resultat, under såväl tillämpade dubbelsidiga övningar som skarpa uppgifter, som gör utbildning och tjänstgöring i Försvarsmakten unik, säger major Johan Andersson och avslutar:
- Då jag befunnit mig med ena benet i armén sedan jag var 20 år har de positiva och ibland svåra erfarenheterna från militär utbildning och tjänstgöring både nationellt och internationellt format och utvecklat mig som person.