Karlbergskadett dekorerad

På veterandagen mottog kadett Tobias Englund vid Militärhögskolan Karlberg Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd ur överbefälhavare Sverker Göransons hand.– Det kändes väldigt bra att få medaljen för det är ett erkännande för vad jag och min grupp gick igenom, säger Tobias.

Kadett Tobias Englund visar upp medaljen, Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Kadett Tobias Englund dekoreras med Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd  av ÖB Sverker Göranson.
Kadett Tobias Englund dekoreras med Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd av ÖB Sverker Göranson. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
HKH prins Carl Philip, tidigare  kadett vid 209:e kursen på Karlberg, lägger ned Sveriges krans vid FN-monumentet på veterandagen
HKH prins Carl Philip, tidigare kadett vid 209:e kursen på Karlberg, lägger ned Sveriges krans vid FN-monumentet på veterandagen Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Kadett Tobias Englund dekoreras med Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd av ÖB Sverker Göranson. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
HKH prins Carl Philip, tidigare kadett vid 209:e kursen på Karlberg, lägger ned Sveriges krans vid FN-monumentet på veterandagen Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Under FS19:s insats i Afghanistan så utsattes Tobias Englunds grupp, där han var chef, för ett eldöverfall i området väster om Mazar-e-Sharif. Eldöverfallet var inledningen till en fem timmar lång strid. I början av striden besköts hans enhet med finkalibrig eld och raketgevär. Eftersom de var befann sig på marken, en bit ifrån sina fordon, så kunde de bara besvara elden med sina personliga vapen.

Inledningsvis var sammanstöten hård med kraftig eldgivning från bägge sidor.  Motståndarnas attack var nära att skära av Englunds grupp från resten av plutonen. I detta pressade läge tog Englund snabbt kommandot och kunde göra en kontrollerad urdragning för att ansluta till övriga delen av enheten.

Motståndarna följde efter men plutonchefen beordrade motanfall och drev tillbaka motståndarna ett gott stycke. Striden fortsatte sedan med varierad intensitet under större delen av eftermiddagen. Vid mörkrets inbrott bestämde sig plutonchefen för att avbryta striden och påbörjade urdragning. Motståndarna försökte en sista gång att anfalla med granatgevär men de två granaterna som avfyrades missade den svenska truppen.

Kadett Tobias Englund  dekoreras med motiveringen ” för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv, mycket förtjänstfull ledning och förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden i den 8:e oktober 2010”.Englund som är sistaårskadett tar sin officersexamen den 29 juni och påbörjar sin anställning  på Amfibieregementet..

– Det är hedrande att få medalj, men det känns ändå bara som att jag gjorde mitt jobb och det vi har tränat för, säger Tobias Englund.