”Jag litar på honom i alla lägen”

Överlastade åsnekärror trängs med män i kavaj på cykel och kvinnor i blå burka. En grupp flickor i vita sjalar svänger med sina välpyntade skolväskor på väg till förmiddagens lektioner. En färggrant utsmyckad zarang, motorcykeltaxi, plockar upp och släpper av passagerare.

Fredrik Lindblad under ett säkerhetsmöte med de afghanska myndigheterna. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
OCCP-mötena är viktiga för att informera om säkerhetsläget i provinsen. Polis, militär och myndigheter samverkar.
OCCP-mötena är viktiga för att informera om säkerhetsläget i provinsen. Polis, militär och myndigheter samverkar. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
Major Hanan är en av de afghanska officerarna som har en svensk officerare som mentor. Han är mycket nöjd med deras samarbete.
Major Hanan är en av de afghanska officerarna som har en svensk officerare som mentor. Han är mycket nöjd med deras samarbete. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
Afghanska soldater från den kandak (bataljon) som är stationerad i Sheberghan.
Afghanska soldater från den kandak (bataljon) som är stationerad i Sheberghan. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
OCCP-mötena är viktiga för att informera om säkerhetsläget i provinsen. Polis, militär och myndigheter samverkar. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
Major Hanan är en av de afghanska officerarna som har en svensk officerare som mentor. Han är mycket nöjd med deras samarbete. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
Afghanska soldater från den kandak (bataljon) som är stationerad i Sheberghan. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

Polisstationen i Sheberghan har låga gröna och vita byggnader bland välkrattade grusplaner. När de svenska mentorerna anländer är många av afghanerna redan på plats. Stämningen är hjärtlig och alla skakar hand med alla som om de inte setts på länge, fast de gjorde det senast igår. OCCP-mötet (Operational Coordination Center Provincial) är nyckeln i samordningen mellan de olika delarna i ANSF (Afghan National Security Force) och hålls flera gånger i veckan.

Deltagare är representanter för den afghanska armén, afghanska polisen, gränspolisen och underrättelsetjänsten samt den svenska styrkan, Task Force Northern Lights (TF NL). Med på mötet finns också major Fredrik Lindblad som är mentor för major Hanan, en av cheferna på afghanska arméns tredje kandak (bataljon).

– Det är OCCP som håller ihop de olika instanserna i provinsen och det är på det här mötet som konfliktlösningen mellan de olika delarna i ANSF börjar. Min roll är tillbakadragen, jag ska bara sitta med och stötta, men det är viktig att vi finns här, säger Fredrik.

Mötet är befriat från den svenska försvarsmaktens ständiga PowerPoint-presentationer och ingen höjer på ögonbrynen om en mobiltelefon ringer. Alla lyssnar uppmärksamt och antecknar när var och en går igenom vad som har hänt på respektive enheter de senaste 24 timmarna, personalläge och underhåll.  Man diskuterar kommande operationer, vilka som ska delta i dem och vem som ska leda dem. Sedan lyfts frågan vidare till brigaden eller till provinsguvernören.

Hittills har fokus för Isafs och OMLT:s arbete legat på att bygga upp de afghanska säkerhetsstyrkorna men från 2014 kommer det bara att finnas ett par hundra svenska instruktörer och rådgivare kvar i Afghanistan. Ansvaret för säkerheten i landet kommer att ligga på afghanerna själva. Nästa mentorteam i Sheberghan, FS 23, kommer också att vara det sista. Sedan börjar en övergång till att ha mentorteam på brigad- och kårnivå. Det blir inte samma närvaro i vardagen som det är idag, när mentorerna många gånger även bor på den afghanska campen stor del av tiden. Major Hanan kommer att få klara sig själv.

– Cheferna på kandaken är tillräckligt bra att klara sig själva nu, säger överstelöjtnant Roger Nilsson, chef för svenska OMLT.

Den afghanske majoren är inte lika övertygad.

– Armén är väldigt grön och inte professionell ännu, vi behöver stödet från mentorerna, säger major Hanan.

Han är mycket nöjd med samarbetet tillsammans med Fredrik Lindblad. 
– Han åker med mig till OCCP-mötet varje dag, och jag litar på honom i alla lägen, säger major Hanan.