Hela flygvapnet övar

När Flygvapenövning 2012 inleds i dag blir det den största nationella övningen för flygvapnet på två år. Under fyra dagar kommer man att öva försvar av Sverige. Övningen pågår dygnet runt och hela flygvapnet deltar.

Idag inleds Flygvapenövning 2012. Foto: Försvarsmakten

– Det viktigaste med Flygvapenövning 2012 är att vi övar ledning och genomförande av insatser med luftstridskrafterna inom ramen för den nationella förmågan, säger överste Ingela Mathiasson, som är övningsledare för Flygvapenövning 2012.

Övningen är viktig del för luftförsvaret av Sverige. Det är relativt sällan man har möjlighet att öva med flera flottiljer och andra enheter tillsammans. Hela flygvapnet och även Luftvärnsregementet deltar i övningen som i huvudsak äger rum i södra Sverige.

I scenariot hotar en fiktiv nation Sverige. Den flygtaktiska chefen, som är chef över luftstridskrafterna, fattar beslut utifrån förutsättningarna i scenariot. Till exempel har han ett visst antal stridsflygplan till sitt förfogande som han kan ge order till. Alla deltagare övar sina respektive delar, piloterna övar att genomföra uppdrag som de får från den flygtaktiska chefen, flygplanen ska klargöras innan man lyfter, de ska flygstridsledas och området man flyger i ska luftövervakas.

För att få så realistiska förutsättningar som möjligt pågår övningen både på dagen och under natten.

Närmare tusen personer i flygvapnet och nära 200 från luftvärnet deltar i övningen.