Fyra minor oskadliggjorda norr om Gotland

I samband med den pågående övningen Swenex, har minröjningsfartygen HMS Vinga, HMS Ulvön och HMS Sturkö fått uppgiften att lokalisera och kartlägga en minering från första världskriget, Platsen ligger cirka 50 kilometer nordost om Gotlands nordspets och hittills har 15 minor identifierats. Fyra av dessa har oskadliggjorts genom sprängning.

Michael Fredriksson monterar minförstöringsladdningen på farkosten. Foto: Försvarsmakten/Alexandra Danielsson
Sakta styr sonaroperatör Alexandra Danielsson farkosten mot minan.
Sakta styr sonaroperatör Alexandra Danielsson farkosten mot minan. Foto: Försvarsmakten/HMS Vinga
HMS Vinga är ett modernt minröjningsfartyg med en besättning på 28 personer.
HMS Vinga är ett modernt minröjningsfartyg med en besättning på 28 personer. Foto: Försvarsmakten/Johan Humble
Minor kan vara mycket välbehållna trots många år på botten. (arkivbild)
Minor kan vara mycket välbehållna trots många år på botten. (arkivbild) Foto: HMS Sturkö/Försvarsmakten
Sakta styr sonaroperatör Alexandra Danielsson farkosten mot minan. Foto: Försvarsmakten/HMS Vinga
HMS Vinga är ett modernt minröjningsfartyg med en besättning på 28 personer. Foto: Försvarsmakten/Johan Humble
Minor kan vara mycket välbehållna trots många år på botten. (arkivbild) Foto: HMS Sturkö/Försvarsmakten

I Östersjöns djup

Ombord på HMS Vinga pågår arbete för fulltt med att oskadliggöra minorna på ett säkert sätt:

–Klargör undervattensfarkosten för röjning, beordrar undervattenstridsofficer Andreas Holmquist.

Den gulmålade obemannade undervattensfarkosten som används av HMS Vinga för att röja minor klargörs. På farkostens arm monteras en minförstöringsladdning, en mindre sprängladdning som ska släppas intill minan och spränga den. Med hjälp av fartygets kran sjösätts farkosten, den körs ut en bit och dyker sedan ner i Östersjöns mörker.

En stadig hand

När farkosten kommer nära minan gäller det för undervattensstridsofficeren att vara lätt på handen, och inte göra några hastiga rörelser. Farkosten får inte köra in i minan. Allt går bra och laddningen släpps från farkosten på ett lagom avstånd från minan. Allt sker på drygt 100 meters djup. Farkosten körs därefter tillbaka till HMS Vinga och bärgas.

Med hjälp av en kodad ljudsignal, från en sändare på fartyget, detoneras laddningen och minan sprängs. Ett muller hörs och båten skakar till lätt av explosionen. Det var en lyckad röjning.

– Trots att minan var nästan 100 år gammal var sprängämnet fortfarande fullt fungerande. Beroende på Östersjöns bräckta vatten är minorna i regel i gott skick, även efter alla dessa år, säger fartygschef Markus Pamp.

Rester från två världskrig

Östersjön är troligen det hav i världen som har störst koncentration av minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten. Mycket härstammar från andra världskriget och många av dessa föremål är fortfarande farliga att komma i kontakt med. Just denna minering, benämnd ”Centralspärren”, lades ut under första världskriget av tyska Östersjöflottan. Samtliga Östersjöländer lade ut sjöminor under de båda världskrigen.

De gamla minorna ligger på botten och utgör ingen omedelbar fara för sjöfarten, men risker finns i samband med undervattensarbete, sportdykning och fiske. Minorna rör sig också med undervattensströmmar och kan således komma nära stränder och andra skärgårdsområden där allmänheten rör sig. FOI, Försvarets forskningsinstitut, konstaterar att sprängämnet i minorna kan vara stötkänsligt och ska därför hanteras med största försiktighet.