Första bergsledarna examinerade

Nu kan nio soldater och officerare vid Armèns jägarbataljon titulera sig som bergsledare efter att genomfört samtliga ingående fem utbildningsblock. Utbildningen till bergsledare täcker in såväl Försvarsmaktens firningsinstruktörs- samt fjällinstruktörskompetens.

Blivande bergsledare under isklättring i högalpin terräng. Foto: Carls-Johan Olofsson/Försvarsmakten
Bergsledarna samlade i isgrottan vid Hydrologrännan på Kebnekaisemassivet.
Bergsledarna samlade i isgrottan vid Hydrologrännan på Kebnekaisemassivet. Foto: Carls-Johan Olofsson/Försvarsmakten
Utförsåkning.
Utförsåkning. Foto: Carls-Johan Olofsson/Försvarsmakten
Bergsledarna samlade i isgrottan vid Hydrologrännan på Kebnekaisemassivet. Foto: Carls-Johan Olofsson/Försvarsmakten
Utförsåkning. Foto: Carls-Johan Olofsson/Försvarsmakten

Torsdag kväll den 15 mars hade bergsplutonen genomfört tre dagars teknikövningar i bland annat glaciärsäkerhet, fasta installationer is, framryckning i brant terräng på skidor. Eleverna hade även gått igenom säkerhetsförebyggande åtgärder för vistelse i bergsterräng vilket bland annat innehåller utfärdande av lavinprognoser samt terräng rekognoseringar. Soldaterna och officerarna var förberedda på att fortsätta med tillämpade marschövningar under ”Instruktör alpin vinter” som är ett av fem utbildningsblock i bergsledarutbildningen.

Det försvunna herkulesplanet

På eftermiddagen fick vi en förvarning av chefen för Armèns Jägarbataljon att vara ”standby” med anledning av ett försvunnet Norskt Hercules C-130 och klockan 18.00 blev vi kontaktade av räddningsledaren och insatta i ett eftersök som varade nästan 3 dygn. Bergsplutonen och delar av övriga jägarbataljonen blev därefter kvar i Kebnekaise 28 dagar för att svara för säkerheten på haveriplatsen och utföra samt stödja med arbete i fallriskområden.

Uppehåll i utbildningen

Det blev helt enkelt ett uppehåll i den formella bergsledarutbildningen för att lösa en skarp uppgift och framförallt stödja haverikommissionen och våra bröder i väst med alpin bergsförmåga.  Planering av återtagsutbildning påbörjades efterhand och behovet av en fyra dagars återtagande togs fram vilket senare genomfördes under slutet av april.

Utbildningen bestod mestadels av tillämpad framryckning i fallriskområden men även formell utbildning i riggning av stödrep för efterföljande trupp med sämre erfarenhet av bergsframryckning. Bland annat bestegs Tuolpagorni, ett högfjäll i Kebnekaisemassivet, under mörker med transport av skadad från toppen genom firning och sänkning ned till Kittelbäcken. Drakryggen bestegs under nedsatt sikt, hårdare vind och säker evakuering tränades nedför Drakryggens branta snörännor. Teoretiska delar såsom bergsfaror och väder repeterades och tillämpades praktiskt i terrängen.

Nu kan nio soldater och officerare vid Armèns jägarbataljon titulera sig som bergsledare efter att genomfört samtliga ingående fem utbildningsblock:

  • Instruktör grunder klippa sommar 10 dagar
  • Instruktör alpin sommar 10 dagar
  • Instruktör grunder klippa vinter 2 dagar
  • Instruktör bergssäkerhet 10 dagar
  • Instruktör alpin vinter 10 dagar

Utbildningen till bergsledare täcker in såväl Försvarsmaktens firningsinstruktörs- samt fjällinstruktörskompetens. Huvudsyftet med utbildningen är att den täcker in samtlig rörlighets kompetens som kan tänkas behövas i bergsterräng och på den här nivån till en begränsad svårighetsgrad.

Officerarna kan verka som övningsledare för bergsjägarträningen medan soldaterna kan användas som biträden, i alpinterräng verkar dock alltid bergsmästare som övergripande ansvarig.

Samtliga utbildningsnivåer syftar till att skapa rörlighet och uthållighet i restriktiv påfrestande terräng för att kunna uppnå verkan genom strid och spaning vilket är Armèns Jägarbataljons särart som ett flexibelt kvalificerat markstridsförband.