En vecka – många verksamheter

Dagens soldater måste vara flexibla och snabbt kunna anpassa sig till rådande förhållanden, i Sverige och i världen. Under den gångna veckan har soldater från Livgardet övat både i skogen och i centrala Stockholm samtidigt som verksamhet pågår i Afghanistan.

I veckan genomförde Livgardets 72. kompani en skarp gruppstridsskjutning i syfte att samöva kompaniets grupper inför en kommande utbildningskontroll. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldaterna firar sig ned cirka 20-30 meter. Det är en mental utmaning där soldaterna lär sig att känna förtroende för sin utrustning, sina kamrater och sina befäl.
Soldaterna firar sig ned cirka 20-30 meter. Det är en mental utmaning där soldaterna lär sig att känna förtroende för sin utrustning, sina kamrater och sina befäl. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldaterna firar sig ned cirka 20-30 meter. Det är en mental utmaning där soldaterna lär sig att känna förtroende för sin utrustning, sina kamrater och sina befäl. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Bilden av ett insatt försvar blir tydlig när man ser vad som händer på Livgardet. Nästkommande afghanistanstyrka, FS 23, har just vårdat och lämnat in sin materiel efter att ha slutövats av Livgardets internationella utbildningsenhet, IntUtbE. Samtidigt har personal från internationella utbildningsenheten (IntUtbE) besökt styrkan i Kosovo för att uppdatera sig om läget där inför slutträningen av nästkommande kosovostyrka, KS 26.
– Slutförandet av utbildningen av FS 23 har genomförts på ett mycket bra sätt av förbandet och dem som stöttat oss och jag är mycket nöjd, säger Stefan Sandborg, chef på IntUtbE.

Alltid insatta

Arbetet i Afghanistan och Kosovo pågår parallellt med att kommande styrkor övas i Sverige. Livgardet ger ett kontinuerligt stöd till Sveriges insatser med bland annat militärpoliser, insatshundar och personal från 13. Säkerhetsbataljon.
– Just nu tjänstgör elva militärpoliser på den svenska campen i Afghanistan. Dessutom har vi nio militärpoliser som utbildar den afghanska polisen, säger kapten Johan Jönsson på 15:e militärpoliskompaniet.

Övning och insats – varje dag

På hemmaplan tjänstgör även soldater som är planerade för missioner längre fram i tiden och soldater som arbetar med vakt- och bevakningsuppgifter samt statsceremoniella uppdrag. Under den gångna veckan har soldater i det 72:a kompaniet genomfört gruppstridsskjutning med granatgevär, kulsprutor och försvarsladdning på Kungsängens skjutfält samtidigt som cirka 260 soldater ur Livbataljonen har övat i Stockholm. En skvadron ur 13:e säkerhetsbataljonen har övat i skärgården och i Kungsängen har även Insatsledning Stockholm och Attundalands hemvärnsbataljon övat. Fredrik Ax var en av de soldater som deltog i gruppstridsskjutningen på skjutfältet.
– Det var en tillämpad övning vilket innebar att vi fick ganska få ingångsvärden och att vi fick ta många beslut i gruppen. Jag gillar att öva på det sättet, när man får ett stort ansvar, säger han.

I skog och i stad

Parallellt med övningen på skjutfältet genomförde Livbataljon ”Chefens övning” med firningsmoment, framryckning längs gata och orientering i centrala Stockholm. Syftet med övningen, som har blivit ett återkommande inslag på Livgardet, är att kontrollera soldaternas kunskaps- och färdighetsnivå. Övningen är också en form av teambuilding eftersom soldaterna är tvungna att fatta snabba beslut tillsammans trots att de är trötta.
– Övningen är uppbyggd av stationer som ligger utspridda över ett stort område. På stationerna gör vi olika tester och uppgifter. Det tär på humöret att vandra långa sträckor och att hela tiden hålla igång, säger 1:e sergeant Joel Gustafsson som deltog i övningen.

På flera orter

Utöver det som händer i stockholmsregionen och Afghanistan bedriver Livgardet även verksamhet på flera andra platser i landet. Hemvärnsgrupperna i Gävleborg och Dalarna arbetar kontinuerligt med utbildning och övning av hemvärnsförband och i sydliga Karlskrona förbereder Marinens musikkår sitt deltagande i en blåsmusikfestival i Jönköping den 25 maj och framträdande på Riksförbundet unga musikers festival i Västerås den 13 maj då kåren framför ryska mästerverk, bland annat Sjostakovitjs pianokonsert nr. 2