Den skarpa minröjningen Open spirit fortsätter

Kl 02:14 ”Lystring Kullen, här skall tändas! ” ropas ut i minröjningsfartyget HMS Kullens högtalarsystem. Sekunder senare vaknar den sovande delen av besättningen en andra gång av en stor explosion och fartyget skakar till. God morgon, välkommen till vår verklighet.

Petter Stärnevall är luftförsvarsbefäl på HMS Kullen och som just nu är i Baltikum och röjer minor. Foto: Försvarsmakten
Välkommen till vår verklighet från ett annat perspektiv
Välkommen till vår verklighet från ett annat perspektiv Foto: Försvarsmakten
En tysk magnetisk avståndsmina.
En tysk magnetisk avståndsmina. Foto: F. Nilsson/Fösvarsmakten
Den obemannade undervattensfarkosten, ROV-M2 ska sjösättas. Den har fått mycket tid under ytan på denna minröjningsoperation och mer lär det bli.
Den obemannade undervattensfarkosten, ROV-M2 ska sjösättas. Den har fått mycket tid under ytan på denna minröjningsoperation och mer lär det bli. Foto: Försvarsmakten
Välkommen till vår verklighet från ett annat perspektiv Foto: Försvarsmakten
En tysk magnetisk avståndsmina. Foto: F. Nilsson/Fösvarsmakten
Den obemannade undervattensfarkosten, ROV-M2 ska sjösättas. Den har fått mycket tid under ytan på denna minröjningsoperation och mer lär det bli. Foto: Försvarsmakten

Minröjningsoperationen, Open spirit fortsätter och de svenska fartygen fortsätter att hitta minor och oskadliggöra dessa.  

För att hitta minor på botten används fartygets sonar, den ger operatören en bild av hur botten ser ut. Hittar operatören ett mål som verkar intressant, dyker man ned för att titta på föremålet med en obemannad undervattensfarkost. Om det är en mina, så skall den oskadliggöras genom att sprängas.

 I dessa vatten finns det gott om minor som sjunkit till botten och kan vara ett hot mot sjöfarten. Under världskrigen lades ca 165 000 minor ut av flera nationer. I dagsläget återstår ca 50 000 av dessa, i princip alla sjunkna till botten.

Minröjningsoperationen fortsätter, styrbordsvaktens personal går på och babordsvaktens personal går av och dygn efter dygn betas av. Vid längre tid till sjöss är dygnets höjdpunkter oftast maten. Byssan, det vill säga fartygets kök, serverar fyra mål mat om dygnet, ”sjön suger” som man säger och visst är man alltid hungrig.