Delar i en helhet

Som soldat ingår du ständigt i ett större sammanhang, vilket kan vara allt från en pluton till en bataljon.  Gemensamt för dessa konstellationer är att du hela tiden har en plats och en uppgift att fylla som bidrar till att helheten kan fungera. Denna helhet, i form av en enhet i brigads storlek (cirka 5 000 man), står i fokus under Markstridsdagarna 2012 som just nu pågår på Ravlunda skjutfält i Skåne.

Stridsvagnar drar fram över Ravlunda skjutfält under generalrepetitionen av Målbildsövning 2012, vilken syftar till att visa upp markstridskrafternas förmågor. På torsdag är det dags för huvudgenomförandet för särskilt inbjudna gäster. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Janni Saltarsky och Lovisa Slåtterman deltar i Målbildsövning 2012 och var under tisdagen publik under generalrepetitionen av det avslutande skjutmomentet.
Janni Saltarsky och Lovisa Slåtterman deltar i Målbildsövning 2012 och var under tisdagen publik under generalrepetitionen av det avslutande skjutmomentet. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Janni Saltarsky och Lovisa Slåtterman deltar i Målbildsövning 2012 och var under tisdagen publik under generalrepetitionen av det avslutande skjutmomentet. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

– Det är bra och kul att få veta vad andra delar av Försvarsmakten gör. Det blir ju lätt att man fastnar i sitt eget och bara ser till det, berättar Lovisa Slåtterman som till vardags jobbar på P 7, och nu befinner sig på Ravlunda som en del av den målbildsövning som ska genomföras.

För det är samarbete mellan de olika förbanden som står i fokus under dessa dagar. Armé- och flygförband ska under torsdagen visa upp vad de kan och vad de ska kunna i framtiden genom att fungera tillsammans inom en större enhet. Under tisdagen har det övats och på torsdagen gäller det att visa upp vad man kan för speciellt inbjudna besökare från olika delar av Försvarsmakten och andra myndigheter.

Lovisa Slåtterman och Janni Saltarsky är två av de hundratals soldater som ingår i det stora arrangemanget, och har efter sina moment under tisdagen tagit sig till den plats där generalrepetitionen av själva skjutmomentet ska genomföras. Momentet innehåller både stridsfordon och stridsvagnar, JAS 39 och artilleri, samt understöds av danska och tyska förband med bland annat en broläggare, vilket gör att det är en mäktig uppvisning som väntar. Lovisa är själv förare/skytt och utbildad på både pansarterrängbil 203 och stridsfordon 90 och tycker det ska bli riktigt kul att få se dem skjuta på håll.
– Det är ju lite svårt att se och få den här överblicken när man själv sitter där, fortsätter hon, så det här ska bli kul.

Förståelse för helheten

Genom att få möjligheten att både delta i Markstridsdagarna med sitt förband och att få se det omfattande skjutmomentet där så många delar ska fungera tillsammans kan man på ett lättare sätt förstå sin egen roll.
– Man får en helt annan förståelse för helheten när man ser allting tillsammans, i ett sammanhang, säger Janni Saltarsky som arbetar som förare på ledningspluton på P 7.
Och det är precis det här som Markstridsdagarna handlar om. För soldaten innebär det att fungera som en del av den förmåga som den svenska Försvarsmakten nu håller på att återta – att verka i enheter upp till brigads storlek. Under tisdagens generalrepetition har det slipats på detaljer. På torsdag är det dags att visa för omvärlden vad markstridskrafterna är kapabla till, nu och i framtiden.