54 nya soldater till Lv 6

Idag är det inryck för den andra av fyra omgångar till Luftvärnsregementets 62:a luftvärnsbataljon. Senhöstens rekrytering har varit framgångsrik och har hittills resulterat i cirka 190 nya soldater. Nu väntar en intensiv krigsförbandskurs för de nya luftvärnssoldaterna.

Nya förväntansfulla luftvärnssoldater köar för inmönstring och viss pappersexercis. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Cecilia Andersson vill vidare från Hemvärnet och ha möjlighet att göra utlandstjänst.
Cecilia Andersson vill vidare från Hemvärnet och ha möjlighet att göra utlandstjänst. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Jerry Olofsson blev rekryterad av sin kusin som berättade att Lv 6 behövde förare till pansarterrängbil.
Jerry Olofsson blev rekryterad av sin kusin som berättade att Lv 6 behövde förare till pansarterrängbil. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Cecilia Andersson vill vidare från Hemvärnet och ha möjlighet att göra utlandstjänst. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Jerry Olofsson blev rekryterad av sin kusin som berättade att Lv 6 behövde förare till pansarterrängbil. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

– Vi använder oss av samma upplägg som vid tidigare inryck, det vill säga, högt tempo hela tiden, snabb pårustning och sen direkt på utbildningspassen, säger stridsgruppchefen Oskar Hullegård.

Under krigsförbandskursen skall den nya stridsgruppen tillföras 54 stycken individer. De skall ny- och kompletteringsutbildas, provas i olika moment för att se sina egna styrkor och svagheter. Bit för bit under krigsförbandskursen skall det byggas stridspar, grupper och plutoner som skall bilda en stridsgrupp som kan lösa uppgifter och leverera effekt. Plutonscheferna jobbar tätt tillsammans med sina soldater för att stödja enskilda, bygga ett team och även se vilka utbildningsbehov som finns hos person och på plutonen.

Stora skjutdagen och söndagens patrulltävlan är de stora momenten under kursen.
Det är här soldaterna får ta del av det stora utbildningspaketet i vapentjänst. Under patrulltävlingen provas kunskaper och färdigheter hos enskilda. Det är även här som grupperna utsetts för fysisk belastning och viss stress. En patrulltävling är ett mycket bra och mångsidigt verktyg som ger soldaten självinsikt och cheferna en massa bra kunskap om hur gruppen fungerar.

Redan efter 90 minuter är inmönstring och kommendantur genomförd. Alla är mätta, har fått ut som utrustning och står redo att påbörja omskolning på sitt personliga vapen, automatkarbin 5C.

Inryckningsdagen kommer att avslutas med kvällsmål, iordningställande av personlig utrustning inför morgondagen. Många kommer att somna snabbt och lätt efter dagens höga tempo och många nya intryck. Det är bra för i morgon väntar nya utmaningar och intryck samt mycket lärande.