Svenska soldater beskjutna

Svenska enheter besköts idag strax efter lunchtid, afghansk tid, med finkalibrig eld och raketgevär i distriktet Qush Tepah i den sydvästra delen av det svensk-finska ansvarsområdet. Inga soldater skadades.

Soldaterna besvarade elden och flygunderstöd tillkallades utan att behöva ingripa. Motståndarna lämnade snabbt platsen på motorcyklar. 

Ett par timmar senare besköts andra enheter en bit norrut i samma område, även de med finkalibrig eld och raketgevär. Soldaterna besvarade elden. Liksom vid förra stridskontakten tillkallades flygunderstöd utan att behöva ingripa då motståndarna snabbt drog sig tillbaka. Inga soldater skadades.

De svenska enheterna genomför för närvarande operationer i området tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna.