Svenska officerare i Sydsudan känner sig inte hotade

Sex svenska officerare arbetar just nu i Sydsudan som är indraget i en gränskonflikt med grannen i norr – Sudan.De sex arbetar alla för UNMISS – United Nations Mission In South Sudan.

– Vi är här för att stödja den nya staten och utbilda i mänskliga rättigheter och soldatregler, berättar överstelöjtnant Per Galvér, chef för den svenska gruppen.

Stridigheterna i sig har svenskarna inte märkt någonting av. Tre stabsofficerare finns i huvudstaden Juba, ytterligare tre är i närheten av en stad som heter Malakal, cirka 20 mil öster om det område där stridigheterna blossat upp de senaste dagarna.
– Vi arbetar för att få en sådan bra lägesbild som möjligt, berättar Per Galvér. Men som situationen är nu får vi väldigt lite information.

De områden där stridigheterna pågår är svårtillgängliga och i mandatet från FN ingår vare sig observation eller gränsövervakning. Per Galvér har kontinuerlig kontakt med sin personal.
– Som situationen är nu känner vi oss inte hotade. Men nu har FN bett parterna upphöra med stridigheterna och det skulle kunna leda till att civilbefolkningen – i värsta fall – ser oss som motståndare.

Utbildningen har, fram till gränskonflikten övergick till stridigheter, gått bra. Därefter har fokus för eleverna dock flyttats från att bygga upp den nya staten till att försvara densamma.