Separerade sida vid sida

Gripenplanen är som marionetter i härförarnas händer, eller örnens klor. Det handlar om flygstridsledningen av de stora sammansatta flygförbanden, Large Force Engagement, där ingen stridspilot gör något utan flygstridsledarens tillstånd.

Ungerska flygstridsledaren István Ivanicskó och svenska kollegan Henrik Ekelund sida vid sida under ett av flygpassen i övningen Lion Effort. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Fredrik Svensson och Milos Skuhra (Tjeckien) i position vid operatörsplatsen.
Fredrik Svensson och Milos Skuhra (Tjeckien) i position vid operatörsplatsen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Reinette Van Der Merwe (Sydafrika) och Pontus Johnsson hjälper piloten att hålla ryggen fri från fienden genom att delge piloten luftlägesbild.
Reinette Van Der Merwe (Sydafrika) och Pontus Johnsson hjälper piloten att hålla ryggen fri från fienden genom att delge piloten luftlägesbild. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Donovan Muthiyalu, John Matlou (Sydafrika), Roger Norman (Sverige), Reinette Van Der Merwe (Sydafrika), Martin Dujsík, Milos Skuhra (Tjeckien), Balázs Börcsök och István Ivanicskó (Ungern).
Donovan Muthiyalu, John Matlou (Sydafrika), Roger Norman (Sverige), Reinette Van Der Merwe (Sydafrika), Martin Dujsík, Milos Skuhra (Tjeckien), Balázs Börcsök och István Ivanicskó (Ungern). Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Fredrik Svensson och Milos Skuhra (Tjeckien) i position vid operatörsplatsen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Reinette Van Der Merwe (Sydafrika) och Pontus Johnsson hjälper piloten att hålla ryggen fri från fienden genom att delge piloten luftlägesbild. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Donovan Muthiyalu, John Matlou (Sydafrika), Roger Norman (Sverige), Reinette Van Der Merwe (Sydafrika), Martin Dujsík, Milos Skuhra (Tjeckien), Balázs Börcsök och István Ivanicskó (Ungern). Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Flygövningen Lion Effort, som genomförs med F 17 i Blekinge som bas, leds från Luftstridsskolans flygstridsledningscentral ”Örnen” i Luleå. I operationscentralen sitter svenska, tjeckiska, ungerska och sydafrikanska flygstridsledare sida vid sida på operatörsplatserna. Totalt deltar sju utländska flygstridsledare, förutom de svenska, i övningen. På datorskärmarna presenteras det aktuella luftläget. För en oinvigd ser det ut som en karta med massa prickar och andra små figurer.

Hålla ryggen fri

Med vakande ögon följer flygstridsledaren luftläget på datorskärmarna, det är deras uppgift att förmedla lägesbilden till piloten via flygradio. De gäller även om det i flygövningsområdet flyger in civiltrafik, då separerar de luften så att inga flygplan är på samma höjd och risken för kollision kan undvikas.

– Ahsoka, three six zero, fifteen,twenty-six thousand, track north, outlaw, säger flygstridsledaren plötsligt.

Med denna korta information har piloten fått information om att det från en fastställd geografisk punkt närmar sig ett misstänkt fientligt flygplan mot det egna. Informationen ger även från vilket håll och på vilken höjd det misstänkta fientliga flygplanet kommer från. På så sätt hjälper flygstridsledarna piloterna att hålla ryggen fri från fienden. Baserat på den informationen tar sedan piloten beslut om åtgärd enligt gällande bestämmelser för det specifika scenariot.

– Här är det fart och fläkt, säger Roger Norman flygstridsledare från F 17 som även är övningsansvarig för stridsledningen under Lion Effort.

Han berättar att flygstridsledningen genomförs från Luleå på grund av att utländska medborgare inte är tillåtna tillträde i stridsledningscentralen i Hästveda.

– Avståndet till de flygande förbanden har ingen betydelse för flygstridsledningen, det fungerar jättebra härifrån. Planeringen med divisionerna genomförs över telefon och vi har den aktuella ordern för kommande uppdrag, säger Roger Norman.

Mixad ledning

Vid varje operatörsplats sitter en svensk och en av de utländska flygstridsledarna i position.
– Enligt svenska regler är det ett krav att ha svensk flygstridsledarutbildning för att få leda flyg i svenskt luftrum, berättar han.

För att de tjeckiska, ungerska och sydafrikanska flygstridsledarna ska kunna bemanna operatörsplatserna under övningen genomfördes en utbildning i det svenska systemet innan övningsstarten. Sedan fick de under de inledande familization flights, där piloterna får bekanta sig i luftrummet, sitta i position för första gången.
– Det var lätt att komma igång, mycket användarvänligt, säger den ungerska flygstridsledaren István Ivanicskó. Martin Dujsík, flygstridsledare från Tjeckien, nickar och håller med.

Intensiteten är hög under passet och flygsäkerheten är ett oundvikligt krav. Därför sker all ledning enligt fastställda Natoprocedurer. Ett ständigt sorl ljuder i stridsledningscentralen när flygstridsledarna kommunicerar med piloterna.

– Jag som kommer från ett icke Nato-land får med mig hem erfarenheter, bland annat i hur interaktionen mellan de olika länderna styrs av gemensamma procedurer, säger Reinette Van Der Merwe flygstridsledare från Sydafrika.

När flygövningen avslutas ger flygstridsledaren piloten tillstånd att lämna övningssektorn och återvända till flottiljen.

Flygövningen Lion Effort går mot sitt slut och det sista flygpasset är planerat att genomföras under onsdag eftermiddag.