Nya svenskar tar över ansvaret i Kosovo

30 mars lämnade den 24:e svenska Kosovostyrkan över ansvaret till sina efterträdare i den 25:e styrkan. Samma dag ägde chefsbytet rum mellan den avgående och nya chefen för Joint Detachment Center. Platsen för ceremonierna var den internationella campen Film City i Pristina.

Den 25:e svenska Kosovostyrkan har nu tagit över ansvar och uppgifter i Kosovo. Huvuddelen av personalen kommer nu från Trängregementet i Skövde.

För de svenskar som nu återvänder hem har tiden i insatsområdet varit såväl lärorik som utvecklande. För många har tiden gått mycket fort, något som man säkert inte får medhåll av från nära och kära därhemma.

– Det är med stolthet och glädje jag företräder KS 24 som chef. Ni har levererat resultat till en nivå långt över min förväntan och då hade jag ändå högt ställda förhoppningar från början. Grattis KS 25, ni har fått ett fantastiskt spännande och intressant uppdrag. Jag önskar er all lycka och framgång med uppdraget, säger överste Magnus Eriksson, chef för KS 24.

För KS 25 väntar en för många såväl spännande som mycket utvecklande tid i Kosovo. Båda förbanden är mycket nöjda över den överlämning som skett den gångna veckan.