Hitta din framtid i Eksjö

Den 28 april kommer centrala Eksjö att fyllas med utställningar och verksamheter under Försvars- och blåljusdagen. Dagen är ett samarbete mellan Eksjö garnison, Eksjö kommun och näringsliv, Landstinget, Polisen, Räddningstjänsten och Svensk handel. Alla kommer att informera om och visa sina verksamheter.

Försvars- och blåljusdagen 2012 arrangeras den 28 april. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

I utställningsmontrar och under föreläsningar kommer kommer det att finnas information om en mängd olika yrken. Ing 2 kommer att ha personal på plats för att svara på frågor. Det kommer även att finnas en hel del materiel och fordon att titta närmare på.

Den som är sugen kan själv prova på olika moment som till exempel de fysiska kraven för anställning i Försvarsmakten.

Även personalvård

Försvarsmaktens personalvård grundas på en helhetssyn som inkluderar rekrytering, utbildning och träning före insatser men också stöd under insatser och omhändertagande efter insatser och anställning. Under Försvars- och blåljusdagen kommer därför också att innehålla  föreläsningar om anhörig- och veteranstöd.

Mer information och program