Framåt för 62:a luftvärnsbataljonen

Det går framåt för 62:a luftvärnsbataljonen. Bataljonen, som håller på att byggas upp, ska i huvudsak bestå av tidvis tjänstgörande soldater, GSS/T. Av de cirka 500 soldatbefattningar som finns i bataljonen, har de hitintills lyckats få runt 330 soldater att teckna en avsiktsförklaring.

Det är inte bara på hinderbanan 62:a luftvärnsbataljonen avancerar framåt. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Martin Andersson är tillbaka i fältuniformen för första gången sedan 2006 då han muckade som insatssoldat på Lv 6.
Martin Andersson är tillbaka i fältuniformen för första gången sedan 2006 då han muckade som insatssoldat på Lv 6. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
John Olsen var kontinuerligt anställd soldat innan han bytte till ett civilt jobb. Men det militära ville han ändå inte helt släppa.
John Olsen var kontinuerligt anställd soldat innan han bytte till ett civilt jobb. Men det militära ville han ändå inte helt släppa. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Martin Andersson är tillbaka i fältuniformen för första gången sedan 2006 då han muckade som insatssoldat på Lv 6. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
John Olsen var kontinuerligt anställd soldat innan han bytte till ett civilt jobb. Men det militära ville han ändå inte helt släppa. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

I helgen genomförde cirka 80 nya GSS/T en första krigsförbandskurs (KFK). På en KFK är det den enskildes soldatfärdigheter som övas. Redan om ett par veckor genomförs en KFK till med fler nya GSS/T. Och i november ännu en. Bataljonens rekrytering var under hösten och vintern så lyckad att det blev mer praktiskt att dela upp krigsförbandskurserna på flera tillfällen.
– De kommer att ha liknande upplägg, berättar Oskar Hullegård. Då kan vi ta till vara erfarenheterna från tidigare KFK:er och rätta till saker som varit mindre bra så att övningen blir så givande som möjligt för soldaterna som kommer hit. Och det är mycket viktigt att våra övningar håller hög kvalitet, inte minst ur rekryteringssynpunkt. Om soldaterna åker här ifrån nöjda sprider de det vidare, säger han.

Och visst verkar soldaterna nöjda.
– Det här är kul, får Anders Hallberger fram mellan tunga andetag efter att ha sprungit ett varv på hinderbanan. Jag behöver utmaningar och det är också kul att få återuppleva lite lumpen-liv, fortsätter Anders, som gjorde sin värnpliktsutbildning på Lv 6 2005-2006.

De var nästan 200 personer som i slutet på förra året skrev på en avsiktsförklaring för tidvis tjänstgöring på 62:a luftvärnsbataljonen. Till årsskiftet väntas en ny lag som ska styra Försvarsmaktens och de tidvis tjänstgörandes rättigheter och skyldigheter träda i kraft. Då får soldaterna åter ta ställning till om de vill sätta sin namnteckning på ett papper, men då på ett riktigt avtal.

Victor Lundström gjorde sin värnplikt 2009-2010 och har saknat det militära livet och kamratskapet som det innebär. Han vet redan vad han kommer att göra.
– Jag kommer definitivt att fortsätta som tidvis tjänstgörande, säger han.

De som tecknar avtalet kan nästa år se fram emot 62:a luftvärnsbataljonens krigsförbandsövning (KFÖ). I en KFÖ övas förbandets förmågor och soldaterna får ägna sig åt sin huvudtjänst. Vissa soldater kommer inför KFÖ:n att behöva få viss tilläggsutbildning. De kommer att få den utbildningen under några dagar innan övningen startar.
– Övningen kommer att genomföras i augusti nästa år, säger bataljonchef Torkel Nordwall. Eftersom GSS/T har en annan huvudsaklig sysselsättning måste vi planera övningarna så att så många som möjligt kan delta, och då passar det bäst på sensommaren.