Erfarenheter från Kongo redovisas för Nato, FN och EU

År 2003 beskrevs läget i nordöstra Kongo som ett långsamt pågående folkmord. Dåvarande brigadgeneralen Jan-Gunnar Isberg  skickades till Kongo på FN:s uppdrag där han tjänstgjorde som force commander för två olika brigader. Bägge brigaderna var i någon form av strid var tredje dag. Han har nu beskrivit sina upplevelser i en bok och ska också berätta om dem för representanter från Nato, Eu och FN.

Jan-Gunnar Isberg lanserar sin bok och håller föredrag för Nato, EU och FN.
Jan-Gunnar Isberg lanserar sin bok och håller föredrag för Nato, EU och FN. Foto: Marcus Åhlén/Combat Camera
Jan-Gunnar Isberg lanserar sin bok och håller föredrag för Nato, EU och FN. Foto: Marcus Åhlén/Combat Camera

Försvarsmakten har varit med och bidragit till produktionen av boken ”Med alla nödvändiga medel” som Jan-Gunnar Isberg författat tillsammans med Lotta Victor Tillberg. Boken handlar om brigadgeneralens erfarenheter från hans tjänstgöring i Kongo mellan 2003 och 2005.

I samband med lanseringen av den engelska upplagan reser nu Jan-Gunnar Isberg till Bryssel för att hålla föredrag om sina upplevelser i EU och Nato-kretsen den 21 och 22 maj. Det planeras även föredrag i FN-högkvarteret i New York.

Försvarmakten vill med sitt stöd visa på vikten av utbyte av erfarenheter och stärka bilden av Sverige som en viktig aktör inom det internationella samarbetet.