Det bästa jobb man kan ha

Sedan i mitten på januari har tretton ivriga elever lagt flertalet timmar på studier.Det som har studerats är allt ifrån navigation, maskintjänst, lagar och förordningar gällande framförande av fartyg och båtar och mycket annat. Nu hade tiden kommit för att omsätta de teoretiska kunskaperna till en efterlängtad praktik, de skulle börja köra stridsbåt 90.

Att Att snabbt kunna stanna båten är en nödmanöver som måste övas Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Andreas Kurzeja har på kort tid blivit sklicklig på att manövrera stridsbåten
Andreas Kurzeja har på kort tid blivit sklicklig på att manövrera stridsbåten Foto: kristina Swaan/Försvarsmakten
Instruktören Andreas Toresson sittande i fören ger lungt nya utmaningar till eleverna
Instruktören Andreas Toresson sittande i fören ger lungt nya utmaningar till eleverna Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Joel Berglund koncenterar sig på att stäva mot en brygga
Joel Berglund koncenterar sig på att stäva mot en brygga Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Andreas Kurzeja har på kort tid blivit sklicklig på att manövrera stridsbåten Foto: kristina Swaan/Försvarsmakten
Instruktören Andreas Toresson sittande i fören ger lungt nya utmaningar till eleverna Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Joel Berglund koncenterar sig på att stäva mot en brygga Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Eleverna är inte på något sätt nya i försvaret utan de har varit anställda ett tag i amfibiebataljonen på olika befattningar. En av killarna har till exempel tjänstgjort som tekniker.  Då amfibiebataljonen i huvudsak förflyttar sig med stridsbåtar finns det alltid behov av flera förare, därför har några valt att byta befattningar och utbildar sig nu till båtförare.

Lång utbildning


– Det är jättekul att köra båt. Teoripassen har varit omfattande men alla vi som går kursen har varit och är motiverade så det har varit lätt att ta till sig utbildningen. Det underlättar också att vi är anställda och känner varandra sedan tidigare, sa Joel Berglund en av eleverna.
Joel har sin bakgrund i armén, han genomförde sin värnplikt på förbandet P4 men jobbar sedan en tid på Amf 1.

Utbildningen till stridbåtförare är ganska omfattande, den är ungefär på 400 timmar teori och lika många timmar praktik. Båtförarna skall kunna alla befintliga system ombord, motorer, logg, navigation, radio- och säkerhetsutrustning för att nämna några. De skall dessutom kunna navigera med olika hjälpmedel och i alla typer av väder och skärgårdsområden vilket ställer en hel del krav på eleverna. De är i början av den praktiska delen och för dagen genomförde de manöverövningar som bland annat omfattade losskastning, tilläggning, sidoförflyttningar, nöd manövrering och bunker, det sistnämnda innebär tankning av båt.

Positiv inlärningskurva 

– Utbildningen är lika omfattande nu som den var när vi utbildade värnpliktiga båtförare. Kraven är också de samma så eleverna har genomfört alla lämplighetstester innan utbildningen började. Den största skillnaden som jag upplever är att utbildningsklimatet är lugnare. När jag själv var elev som värnpliktig så var det mer ”bassestress”, med det menar jag att förutom att lära oss att köra båt så skulle vi också lära oss mycket annat som soldat, vilket skapade en stress. Nu kan vi lägga all fokus på utbildningen vilket skapar ett gynnsammare klimat som tydligt märks på utbildningskurvan, berättade Andreas Toresson, en av instruktörerna

Toresson gjorde själv sin värnplikt som stridsbåtförare 2008/09 och har sedan dess varit anställd på förbandet som stridsbåtchef.
– Det här är min första båtkurs som jag är instruktör på, det är verkligen jättekul då alla är så motiverade och intresserade vilket underlättar.  Jag har världens bästa jobb, sa Anderas Toresson

Eleverna Joel Berglund och Andreas Kurazeja turades om att manövrera stridsbåten, de fick hela tiden nya och svårare utmaningar av instruktören Toresson. De behövde all träning inför det stundande praktiska manöverprovet som avslutade dagen.