Begränsad vila och oklara lägen

Lage Pettersson och hans rekrytkompisar har snart bara en vecka kvar av den tre månader långa grundläggande militära utbildning i Boden. Just nu genomför de slutövningen – aldrig ge upp. Målet är att rekryten ska kunna lösa uppgifter på ett framgångsrikt sätt och kunna uppvisa ett fysiskt stridsvärde under åtta dygn i fält.

Ett bra jobb med bygget gjorde att nödbivacken blev skön och Lage Pettersson fick sova gott några timmar under natten i fält. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Lage Pettersson och hans kompisar kommer att få uppleva begränsad vila och oklara lägen. De kommer också få pröva på dygn utan mat och oväntade händelser. Just nu genomför de den första delen av övningen.
– Under natten har vi fått sova i en så kallad nödbivack som vi själv fått bygga. Av en nerfallen gran och granris har jag byggt en liten kupol. Och med granris och ett liggunderlag på marken gjorde jag min sovplats. Faktisk mjukare än sängen hemma på kasern, säger Lage och skrattar. En eld har fått brinna utanför vilket gjorde att jag fick värme och några timmars sömn under natten.

Uppgift under dagen

Karl Wallsten och Valdemar Olin är två andra som slutför den grundläggande militära utbildningen i Boden. En av dagens uppgift var att gruppvis tillverka och tända en nödsignal. Eftersom den var klar fick de tända på och se effekten.
– Det är ett bra sätt att kalla på hjälp vid till exempel nödsituationer. På natten kan de brinna men under dagtid bör det ryka så mycket som möjligt, säger Karl.

Personlig utveckling

Annelie Brask och Linnea Johansson tycker att utbildningen och övningen har varit jättebra hitintills.
– Jag har sagt till mina kompisar att det är den bästa utbildning jag gjort. Det har varit en personlig utveckling och en väldigt bra blandning mellan teoretiska och praktiska moment, säger Linnea. Utbildningen är vinklad mot internationella insatser och det är bra, för vårt mål är att utbilda oss vidare inom Försvarsmakten, avslutar Annelie.