Verksamhetsanpassad utbildning för Polisen

För att skapa så verklighetsanpassad utbildning som möjligt har 3.EOD-avdelningen vid SWEDEC varit på besök i verkligheten hos bombtekniker i Malmö och Göteborg. Under besöken har lärarna från utbildningsenheten haft jour även under natten för att om möjligt åka med på eventuellt larm.

Lärare inom ammunitionsröjning, från SWEDEC 3.EOD-avdelning, lyssnar av när Polisens bombtekniker genomför insatsplanering i samband med övning. Foto: 3.EOD SWEDEC / Försvarsmakten
Utsikt över manöverdelen för bombsektionen i Göteborgs huvudfordon, i form av en specialbyggd buss.
Utsikt över manöverdelen för bombsektionen i Göteborgs huvudfordon, i form av en specialbyggd buss. Foto: 3.EOD SWEDEC / Försvarsmakten
Bombtekniker söker av området, fram till det misstänkta objektet, med hund.
Bombtekniker söker av området, fram till det misstänkta objektet, med hund. Foto: 3.EOD SWEDEC / Försvarsmakten
Framkörning av bombroboten som ska oskadliggöra väskan inne i byggnaden.
Framkörning av bombroboten som ska oskadliggöra väskan inne i byggnaden. Foto: 3.EOD SWEDEC / Försvarsmakten
Utsikt över manöverdelen för bombsektionen i Göteborgs huvudfordon, i form av en specialbyggd buss. Foto: 3.EOD SWEDEC / Försvarsmakten
Bombtekniker söker av området, fram till det misstänkta objektet, med hund. Foto: 3.EOD SWEDEC / Försvarsmakten
Framkörning av bombroboten som ska oskadliggöra väskan inne i byggnaden. Foto: 3.EOD SWEDEC / Försvarsmakten

Vid respektive polishus har lärarna blivit presenterade för personalen och insatta i bombsektionernas organisationer och verksamheter.

SWEDEC har presenterat utbildningsplan och schema för kommande kurs för ammunitionsröjningsledare inom Polisen, AmröjL Polis. Några små förändringar har gjorts men i stort sett har alla inblandade känt sig nöjda med upplägget.

Malmöbesöket

Utöver att SWEDEC personal beretts tillgång till lokaler och studiebesök i verksamheten följde de även ett övningsuppdrag från larm till oskadliggörande ute i stadsmiljö. Upplägget kring övningsscenariot var att en vaktmästare hittat en kvarlämnad väska med utstickande kablar i en trappuppgång och ringt Polisen. Oskadliggörandet av väskan skedde med vattenladdning och avslagare.

Göteborgsbesöket

Vid sina besök har lärarna erbjudits rundvandringar i lokaler och viss del av materiel och utrustning har visats, prövats och fotograferats. I Göteborg visades bland annat Polisens övningsanläggning. Den finns i en före detta industrilokal och där sker praktiska övningar i utbildningssyfte ”skarpt” i lokalerna. Nästa stopp blev ett besök i bussgaraget där sektionens huvudfordon, en specialbyggd buss, visades upp. Gästerna från SWEDEC blev även bekanta med lokalerna vid Tekniska Roteln och de olika kriminaltekniska laboratorierna och dess arbete.

Larm

Hur gick det då med skarpt larm under besöken? Det närmaste personalen från SWEDEC kom var att stationen i Alvesta bombhotades under natten för vistelsen i Malmö. Dagen efter hörde lärarna på radion att stambanan, med anledning av hotet, hade stängts av under en tid. Tyvärr nådde aldrig larmet bombsektionen i Malmö och någon utryckning blev inte av.

Planläggning

Inom kort besöker personalen ur 3.EOD-avdelningen bombsektionen i Stockholm. Efter det har samtliga tre bombsektioner som finns i Sverige besökts. SWEDEC kan efter det utforma en fullständig sammanställning över utbildningsplan och fastslå upplägget för kurs - AmröjL Polis.