Utbildningar för Polisen

Med grundtanke att upprätthålla SWEDEC stöd till Totalförsvaret har representanter ur Rikspolisstyrelsen, RPS, inbjudits till arbetsmöte och studiebesök i Eksjö.

Rikspolisstyrelsens representanter Mattias Ekengren, Bo Larsson och Kim-Lena Svedenberg under visning av maskinverkstaden vid SWEDEC testanläggning. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
SWEDEC chef, överste Ronnie Nilsson, i samspråk med kontaktperson vid RPS i CBRNE-frågor, Poliskommissarie Mattias Ekengren.
SWEDEC chef, överste Ronnie Nilsson, i samspråk med kontaktperson vid RPS i CBRNE-frågor, Poliskommissarie Mattias Ekengren. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Chefen för RPS HR-avdelning, Kim-Lena Svedenberg, lyssnar engagerat tillsammans med kollegan till utvecklingschef, överstelöjtnant Anders Tengboms berättelse.
Chefen för RPS HR-avdelning, Kim-Lena Svedenberg, lyssnar engagerat tillsammans med kollegan till utvecklingschef, överstelöjtnant Anders Tengboms berättelse. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
RPS controller Bo Larsson, samt utbildningschef, överstelöjtnant Carl-Axel Blomdahl, under visningen på Norra Kulla.
RPS controller Bo Larsson, samt utbildningschef, överstelöjtnant Carl-Axel Blomdahl, under visningen på Norra Kulla. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
SWEDEC chef, överste Ronnie Nilsson, i samspråk med kontaktperson vid RPS i CBRNE-frågor, Poliskommissarie Mattias Ekengren. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Chefen för RPS HR-avdelning, Kim-Lena Svedenberg, lyssnar engagerat tillsammans med kollegan till utvecklingschef, överstelöjtnant Anders Tengboms berättelse. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
RPS controller Bo Larsson, samt utbildningschef, överstelöjtnant Carl-Axel Blomdahl, under visningen på Norra Kulla. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten

Viktig mötespunkt för dagen var bland annat att klargöra SWEDEC möjligheter kring genomförande av kompetensutveckling för Polisens ammunitionsröjningsledare samt kriminal- och bombtekniker. 

Handläggare i CBRNE frågor, controller med ansvar för avtal inom HR-funktionen samt enhetschef vid RPS HR-avdelning blev under besöksdagen informerade om SWEDEC organisation och verksamheter. 

Frågeställningar

Frågan kring olika arbetstidsavtal för respektive personal diskuterades samt bristerna i att Polisen är EU-baserat och Försvarsmakten mer och mer följer NATO:s riktlinjer. Problematiken med de språkliga olikheterna gällande fackspråken samt de mindre förenliga kommunikationssystemen, lyftes också.  

Utbildningsuppbyggnad

Under flera år har polistjänstemän utbildats i hantering av konventionell ammunition av personal vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum i Eksjö.  

– I dagsläget har vi vid 3. EOD-avdelningen genomfört verksamhetsbesök vid bombsektionerna i Malmö och Göteborg. Utifrån analys av personalens arbetsmetoder formar vi sedan kursen så att personalens kompetensbehov uppfylls, redogjorde läraren Marcus Skytt, som är kurschef vid kommande utbildningstillfälle för AmröjL Polis, för besökarna. 

Anläggningsuppbyggnad

Vid SWEDEC testanläggning på Norra Kulla, som redan är unik i sitt slag, pågår under 2012 en ytterligare utbyggnad av en 800 kvadratmeter stor inomhusanläggning för test- och utbildningsverksamhet för robotar. Testanläggningens infrastruktur kommer att likna den miljö där robotar används i samhället idag. Vid utformning och byggnation har erfarenheter från polisens bombtekniker tagits tillvara. Med anledning av att testverksamheten kommer vara möjlig att återskapas ger det stabilitet i testerna och en möjlighet för SWEDEC testpersonal att utveckla standardiseringsmetoder.   

Anläggningsnyttjande

I framtiden kommer inte testanläggningen bara användas till test- och utbildningsplats för försvarsmaktspersonal. Anläggningen kommer även att gynna svensk bombskyddsverksamheten rent generellt med anledning av att Polisen ska ges möjlighet att träna sin personal i hallen också.  

Studiebesök

Senare delen av dagen tog cheferna för SWEDEC utbildningsenhet och funktionsenhet med gästerna ut på ett uppskattat besök i verksamheten. Bland annat visades Sensorbanan och Testanläggning Norra Kulla upp som hastigast.  

– Jag ser fram mot, om en tioårsperiod, när vårt samarbete är ett oljat maskineri som bara löper på, avslutade Poliskommissarie Ekengren mötesdelen av dagen med glimten i ögat.