Upplands Hemvärnsbataljon på krigsförbandsövning

Under vecka 11 hade Upplands Hemvärnsbataljon krigsförbandsövning (KFÖ). Två insatskompanier, ett bevakningskompani och del av ett Hemvärnsunderrättelsekompani, sammanlagt 270 soldater var inryckta under veckan.

Under Upplands Hemvärnsbataljon krigsförbandsövning vecka 11 tränade soldaterna självskydd på i Ledningsregementets gymnastiksal. Foto: Anders Johansson
Att kunna ge första hjälpen till skadade kamrater är en viktig kunskap för insatssoldaterna att öva.
Att kunna ge första hjälpen till skadade kamrater är en viktig kunskap för insatssoldaterna att öva. Foto: Anders Johansson
Grunden för en soldat är att kunna hantera sitt personliga vapen på rätt sätt.
Grunden för en soldat är att kunna hantera sitt personliga vapen på rätt sätt. Foto: Anders Johansson
Att kunna ge första hjälpen till skadade kamrater är en viktig kunskap för insatssoldaterna att öva. Foto: Anders Johansson
Grunden för en soldat är att kunna hantera sitt personliga vapen på rätt sätt. Foto: Anders Johansson

Övningsinnehållet var upplagt för att träna soldaterna i sina specifika befattningar. Det finns många olika delar i en soldats vardag som måste fungera. Inom ett insatskompani finns nästan ett 40-tal olika befattningar som alla kräver sina egna kompetenser.

Grunden är att alla soldater ska kunna hantera sitt personliga vapen. En soldat vid stab- och trosstroppen skall kunna hantera elverk, radioapparater och antenner och signalskydds materiel. Soldater i insatsplutonen har andra uppgifter och ska kunna hantera fordon, kulsprutor, bildförstärkare och att ge första hjälpen till skadade.

Ny materiel tillförs och gamla kunskaper måste övas och repeteras för att inte falla i glömska. Dessutom är soldaternas bakgrund och erfarenhet olika. Under KFÖ var den yngste deltagaren 19 år och den äldste är snart 70 år. Rätt utnyttjat är individuella olikheter i ett förband en styrka, då soldaterna kompletterar varandra.

Veckans övningar genomfördes på Ledningsregementet och Marma Skjutfält i Älvkarleby. På Marma skjutfält övade skytteplutonernas soldater och befäl med understödsvapen, kulsprutor och granatgevär. Under övningen spelades en tänkt anfallsrörelse upp och nödvändiga order gavs på plats i anfallsterrängen. Med metoden är det lätt att backa, göra om och ändra om något blir fel. Det är många delar som skall tas med och komma på rätt plats för att en order skall bli enkel att ge och uppfattas rätt av mottagaren. Fasta rutiner och begrepp underlättar och säkerställer att rätt effekt uppnås.

Bevakningskompaniets skyttesoldater tränades i skyddsvaktstjänst med hjälp av en elektronisk filmskjutbana. Anläggningen kallas HALVAR och består av två tält, kameror och videoprojektorer. Skyddsvakten som skall tränas befinner sig i ett tält och får övningsmomentet uppspelat framför sig, ”live” på en stor filmduk.

Utanför tält nr två spelar några figuranter och en stridsparskamrat upp en situation som skyddsvakten skall agera i. Skyddsvakten kan prata med sin stridsparskamrat och kommunicera med figuranterna för att lösa uppgiften. Om situationen kräver kan Skyddsvakten använda sitt vapen och skjuta varningsskott och sedan verkanseld som yttersta utväg rakt emot hotet som visas på filmduken. Att använda HALVAR anläggningen ger en utmärkt möjlighet att utvärdera agerandet med Skyddsvakten och de åskådare som får plats på den lilla läktaren i bakgrunden.