Tack Norge, nu åker vi hem

Natten mot onsdag blåstes eld upphör i övningen Cold Response. Nu återstår det stora arbetet med hemtransporterna som kräver fortsatt stort fokus på säkerheten. Övningen är inte slut förrän alla är tillbaka på sina hemförband.

Den sista dragbilen med ett av de svenska stridsfordonen lämnade Norge under tisdagen den 21 mars. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Olof Johansson.
Överstelöjtnant Olof Johansson. Foto: Lars Ström/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Olof Johansson. Foto: Lars Ström/Försvarsmakten

Cold Response syfte var att öva styrkor från flera nationer som med stöd av FN-mandat sattes in i en så kallad ”Crisis Response Operation” under vinterförhållanden. Fokus skulle ligga på en hög konfliktnivå men också andra typer av konflikter har övats.

Målet för övningen var att öka förmågan för deltagande förband att ingå i en multinationell styrka med armé-, marin-, flygförband samt hemvärn och tillsammans genomföra operationer under svåra vinterförhållanden.
– Jag är mycket nöjd med hur vi har genomfört övningen. Vi har visat att våra soldater och vår utrustning fungerar i den här typen av terräng och väderlek. Det visar inte minst de inledande dygnen då flera av våra enheter ställdes inför mycket tuffa väderförhållanden då de skulle ta sig från riksgränsen in över Björnfjell, säger överstelöjtnant Olof Johansson, chef för den svenska kontingenten under Cold Response 2012.

Den tragiska flygolyckan som tog fem norska officerares liv lägger självklart sordin över övningen. Olof Johansson fortsätter:
– Våra tankar går givetvis till de anhöriga och våra norska kamrater i deras svåra stund. Samtidigt är jag mycket stolt över all civil och militär personal som deltagit i räddningsarbetet under mycket svåra omständigheter. Den norska övningsledningen tog tidigt beslutet att fortsätta övningen efter olyckan enligt den plan som fanns. Jag tycker det var ett bra sätt att hedra de omkomna genom att avsluta övningen på ett så bra sätt som möjligt.

Förövning gav resultat

– Något som visat sig vara en framgångsfaktor för hur våra förband klarat sina uppgifter i den här miljön är förövningen i Sverige. Alla enheter som skulle delta i Cold Response fick möjlighet öva sig själva, sina fordon och sin utrustning i de förhållanden som väntade oss.

– Efter en första utvärdering kan jag konstatera att alla svenska enheter är nöjda med sitt deltagande och att våra övningsändamål är uppfyllda med några få undantag.  Jag vill passa på att tacka alla Er som deltagit i den övningsserie som Markstridsskolan har genomfört på uppdrag av Högkvarteret.

– Jag kan konstatera att vi alla skött oss så bra att våra norska kolleger på stående fot har bjudit in oss till Cold Response 2014. Väl mött då och i andra övningssammanhang, avslutar Olof Johansson.