Svensk och norsk militärpolis delar ansvar

Under Cold Response har svensk och norsk militärpolis slagits ihop till ett förband. Det leder till samordningsvinster och kunskapsutbyte över gränserna.– Samarbetet fungerar toppen, säger major Tore Karlsen som är chef för det sammansatta militärpolisförbandet.

Chefen för det norska militärpoliskompaniet, major Tore Karlsen, och major Jonas Bodin som är chef för det svenska militärpoliskompaniet samt ställföreträdande militärpolischef under övningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Svensk och norsk personal ”spiser” tillsammans i det gemensamma order- och mässtältet.
Svensk och norsk personal ”spiser” tillsammans i det gemensamma order- och mässtältet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Den norske militärpolisen sergeant Tim Holen tycker att samarbetet fungerar mycket bra.
Den norske militärpolisen sergeant Tim Holen tycker att samarbetet fungerar mycket bra. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Under övningen sätts svensk och norsk militärpolis ihop i olika konstellationer beroende på uppgiftens karaktär.
Under övningen sätts svensk och norsk militärpolis ihop i olika konstellationer beroende på uppgiftens karaktär. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Svensk och norsk personal ”spiser” tillsammans i det gemensamma order- och mässtältet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Den norske militärpolisen sergeant Tim Holen tycker att samarbetet fungerar mycket bra. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Under övningen sätts svensk och norsk militärpolis ihop i olika konstellationer beroende på uppgiftens karaktär. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Det svensknorska förbandet utgörs av personal från Livgardets 14:e och 15:e militärpoliskompani samt värnpliktiga och anställda ur det norska militärpoliskompaniet. Under övningen stödjer militärpolisen den internationella brigaden med skarpa arbetsuppgifter samtidigt som de övas.
– Våra arbetsområden omfattar bland annat trafiktjänst, personskydd, utredningar, omhändertagande av personer och kriminalunderrättelsetjänst kopplat till hemmagjorda bomber, IED:er, säger Jonas Bodin som är ställföreträdande chef i förbandet.
– Vi har även brigadens hundresurs och ett norskt hundekipage med lavinhund som står i 10-minuters beredskap, säger han.

Trafiken viktig fråga

Tunga transporter, breda laster, långsamtgående bandfordon och långa kolonner i jakt på parkeringsplatser längs den slingriga och hala Europaväg 6 gör militärpoliserna efterfrågade under övningen.
– Vi ser till att olika enheter kommer dit de skall och att trafiken flyter vid olyckor och andra problem efter vägarna, säger sergeant Tim Holen som är norsk militärpolis.
– Övningen började i måndags men vi kom hit redan vecka åtta för att föröva. Vi har bland annat tränat åtgärder vid trafikolycka tillsammans med norsk räddningstjänst och ambulans, säger Jonas Bodin.

Träning nyckel till framgång

Årets övning blir den fjärde övningen för svensk militärpolis i Norge och det är andra gången svensk och norsk militärpolis övar integrerat.
– Under förövningen har staben samtränats samtidigt som plutonerna har tränats i strid. Vi har även haft gemensam sambandsutbildning och lavinutbildning med norrmännen, säger Jonas Bodin.

Förövningen har bland annat gett den svenska och norska personalen möjlighet att lära sig hantera varandras värmesystem, bränslen och radio.
– Vi är mycket nöjda med resultatet. Nu är den största utmaningen att kunna stödja brigaden över det stora övningsområdet och hitta tid och rum så att vi kan sätta in resurserna på rätt ställe och få effekt, säger Jonas Bodin.

Roligt med kunskapsutbyte

Att militärpoliser från olika nationer samarbetar är fördelaktigt, och ibland nödvändigt, ur ett rättsligt perspektiv eftersom militärpolisens juridiska mandat påverkas av den enskilde militärpolisens nationstillhörighet. Men det är också roligt och lärorikt att samarbeta över nationsgränserna.
– Det är jättekul att arbeta med norrmännen i ett brigadsystem över en längre tid och våra vänner är fantastiska värdar, säger Jonas Bodin.
– Det är roligt att sätta det man lär i ett större perspektiv och samarbeta mer er. Jag har lärt mig många nya ord och ledningen fungerar mycket bra, avslutar den norske militärpolisen Tim Holen.