Spaningsbilder till stöd för haveriutredning

Sedan torsdag eftermiddag har F 21 haft beredskap med en rote (två JAS 39C Gripen) att stödja i eftersökningsarbetet av det havererade norska Herculesplanet.

En JAS 39 Gripen från F 17 har landat på F 21 för att snabbtanka innan fotouppdrag kan genomföras. Foto: Louise Levin
Genom att kameran i spaningskapseln är rörlig kan piloten fotografera ett mål från sidan utan att behöva flyga över det.
Genom att kameran i spaningskapseln är rörlig kan piloten fotografera ett mål från sidan utan att behöva flyga över det. Foto: Louise Levin
Genom att kameran i spaningskapseln är rörlig kan piloten fotografera ett mål från sidan utan att behöva flyga över det. Foto: Louise Levin

Under tiden för haveriet hade F 21 totalt åtta flygplan i området, sex från 211:a stridsflygdivisionen och två från 212:e stridsflygdivisionen.

De två gripenplanen från 212:e stridsflygdivisionen påbörjade omedelbart eftersök efter att de tappat radiokontakt med Herculesplanet. Det pågick i cirka 45 minuter sedan tvingades de avbryta sökandet på grund av att de inte hade mer drivmedel kvar än att de kunde ta sig tillbaka till flottiljen.

På uppdrag av flygtaktisk stab har F 21 haft personal i beredskap att starta med en JAS 39 Gripen med laser designation pod (LDP) samt motta, snabbtanka och klargöra ett gripenplan med spaningskapsel från F 17 för att dokumentera haveriområdet.

Gripenplan från F 21 och F 17 har under helgen utfört denna uppgift till stöd för haveriutredningen.