Slutstrid på fjäll och i dalgångar

Sedan övningen Cold Response började har den multinationella styrkan arbetat med att pressa motståndaren norrut. Under de övningens avslutande timmar intensifierades striderna och svenska förband var i högsta grad aktiva i övningens slutfas.

Soldaten Henrik Carlsson tillhör normalt den norska ingenjörbataljonens stormingenjörtropp, men under övningen har tillhört motståndarstyrkan och försökt få den multinationella styrkan på fall.
Soldaten Henrik Carlsson tillhör normalt den norska ingenjörbataljonens stormingenjörtropp, men under övningen har tillhört motståndarstyrkan och försökt få den multinationella styrkan på fall. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Löjtnant Anders Fogelström från Livgardet tillsammans med några av sina granatkastarsoldater.
Löjtnant Anders Fogelström från Livgardet tillsammans med några av sina granatkastarsoldater. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldaten Henrik Carlsson tillhör normalt den norska ingenjörbataljonens stormingenjörtropp, men under övningen har tillhört motståndarstyrkan och försökt få den multinationella styrkan på fall. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Löjtnant Anders Fogelström från Livgardet tillsammans med några av sina granatkastarsoldater. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Målet var att förvisa, eller om nödvändigt besegra, den ockuperande motståndaren genom offensiva operationer till sjöss, i luften och på marken.
– Det är många som deltagit med unika förmågor i övningen, och det är mycket som ska koordineras i ett kärvt klimat. Deltagarna har löst uppgiften enligt tidsplanen och det har varit mycket lärorikt, säger Ben Pålsson som är stabschef i den svenska kontingentsledningen.

Press på motståndaren

Under tisdagen satte de svenska marktrupperna från Amf 1, Livgardet och I 19 press på motståndarna när de framryckte på flera täter österut, över fjällen och skjutfälten norr om samhället Bardufoss. En av dem som deltagit är löjtnant Anders Fogelström, som tillhör en granatkastarpluton från Livgardet.
– Idag har vi understött ett kompani som har haft stridskontakt med en avsutten motståndare strax öster om oss. Nu gör vi en omgruppering och fortsätter att understödja, säger Anders Fogelström.
– Det har gått bra. Just nu är det jätteskönt väder med några plusgrader och sol, säger en nöjd förste sergeant Viktor Hjertonsson.
Samtidigt som striden fortsatte väntade fler motståndare längs den planerade färdvägen, flera av dem i stridsvagnar och i bepansrade fordon bestyckade med olika vapen.
– Vi kommer att ge svenskarna ett rejält motstånd och visa dem att de borde ha stannat hemma, säger den norska soldaten Henrik Karlsson med ett leende på läpparna.

Hemtransport

Övningen avslutas på torsdag och under natten mot onsdagen gavs order om eldupphör. Därefter skulle marktrupperna göra en taktisk förflyttning till återsamlingsplatsen.
– När de är tillbaka kommer det ske en kontroll av personal och materiel. När den kontrollen är klar påbörjas hemtransporten, säger överstelöjtnant Olof Johansson som är övningsledare för den svenska styrkan i Cold Response.
Den svenska korvetten, HMS Härnösand, som deltagit i övningen har en lång resa till hemmahamnen i Karlskrona och påbörjade därför sin färd redan under tisdagen. Korvetten beräknas förtöja under lördagen.
– Trots hårt väder har det varit en givande övning. Jag är särskilt nöjd med samarbetet vi haft med de norska kustkorvetterna och det norska marina hemvärnet, säger fartygschef Jörgen Sjövik.