Skadade soldaten under operation

Den svenske soldaten som skadades av en vägbomb på fredagmorgonen är nu under operation på fältsjukhuset på basen Marmal utanför Mazar-e-Sharif. Hans skador är allvarliga.

Attacken skedde i området Chimtal, 40  kilometer väster om Mazar-e-Sharif, där huvuddelen av den svenska Afghanistanstyrkan är förlagd.

Svenskarna var på ett rutinuppdrag tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor. Soldaterna gick utanför fordonen under uppdraget vid byn Naw Shahr-e Baluch i Chimtal när en bomb exploderade. En av soldaterna ådrog sig svåra skador i benen samt i ena handen. 

Sjukvårdspersonal som ingick i enheten genomförde ett snabbt omhändertagande på plats innan soldaten kunde föras med helikopter till fältsjukhuset på den tyska basen Marmal där fortsatt omhändertagande sker. Läget är fortsatt allvarligt.

Soldaten är hemmahörande i Kalmar län. Anhöriga och soldatens ordinarie hemmaförband är underrättade.