Misstänkt tillverkning av TATP

Inom ramen för övning Cold Response understödde 202. Lätta rekognoseringsgruppen den svenska bataljonens anfall norrut längs den norska kusten.

Vid ruinen hade damerna sett två personer dumpa tunnor. Foto: Tobias Karlsson / SkyddC
Tunnorna som hittades med brända dokument och en spruta.
Tunnorna som hittades med brända dokument och en spruta. Foto: Tobias Karlsson / SkyddC
Misstänkt tillverkning av sprängämnet TATP.
Misstänkt tillverkning av sprängämnet TATP. Foto: Tobias Karlsson / SkyddC
Tunnorna som hittades med brända dokument och en spruta. Foto: Tobias Karlsson / SkyddC
Misstänkt tillverkning av sprängämnet TATP. Foto: Tobias Karlsson / SkyddC

CBRN-gruppens uppgift var att, under fredag och lördag, understödja den svenska bataljonen med rekognosering och kartläggning av eventuella CBRN-objekt innehållande farlig materiel. Fredagen präglades av väntan och åter väntan på att den svenska mekaniserade bataljonen skulle nå framgång i det pågående anfallet. Dagen till ära bjöd övningsledningen på fredagsmys i form av en apelsin och en kaka, vilket var mycket uppskattat.

Sent på fredag natt hade så bataljonen säkrat ett område där det fanns ett antal olika objekt med farliga ämnen. Rekognoseringsgruppen fick till uppgift att kartlägga området i syfte att fastställa om området, ur CBRN-synpunkt, var säkert att använda som grupperingsplats för egna förband.

Uppgiften påbörjades på lördag förmiddag och resulterade i att de fann ett avfallshanteringsverk som innehöll stora mängder farligt avfall. Gruppen stannade till och pratade med två kvinnor som ofta befann sig i området. De berättade om personer som hade rört sig i närheten av en ruin där de dumpat två tunnor. Damerna var nu oroliga över att tunnorna skulle innehålla något giftigt.

Rekognoseringsgruppen gjorde en kartläggning av området kring ruinen och fann, förutom de två tunnorna, ett utrymme där det fanns ett bord med olika kemikalieburkar, munskydd och ett vitt pulver. Det visade sig att personerna tillverkat sprängämnet TATP på platsen. Vid de två tunnorna hittades brända dokument och en spruta med vätska som togs som objektsprover. Området spärrades av och en rapport skickades till högre chef med rekommendationen att inte gruppera i området i direkt anslutning till ruinen, men att området övrigt inte utgör någon risk för egna förband.

Efter att ha understött den svenska bataljonen i 36 timmar återvände rekognoseringsgruppen till 1:a CBRN-kompaniets grupperingsplats för återhämtning och vård i väntan på att få nästa uppgift som ska lösas.

Lena Olken