Kursen satt mot Cold Response

I ett soligt vårväder kastade idag korvetten HMS Härnösand loss från Karlskrona örlogshamn och satte kurs mot norra Norge, närmare 240 landmil bort. Så här långt norrut har inget svenskt ytstridsfartyg varit i modern tid.

Fartyget manövreras med vattenjet, vilket gör att det går att förflytta sig i sidled. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Det ska bli skönt att kasta loss, säger fartygschef Jörgen Sjövik.
Det ska bli skönt att kasta loss, säger fartygschef Jörgen Sjövik. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Joakim Wiberg kämpar med bunkerslangen, fartyget måste fyllas med drivmedel före losskastning.
Joakim Wiberg kämpar med bunkerslangen, fartyget måste fyllas med drivmedel före losskastning. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Det ska bli skönt att kasta loss, säger fartygschef Jörgen Sjövik. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Joakim Wiberg kämpar med bunkerslangen, fartyget måste fyllas med drivmedel före losskastning. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Innan ett fartyg kastar loss är verksamheten hektisk ombord. Alla i besättningen ser ut att bära ombord något som behövs, eller förbereder sig på olika sätt.

- Det ska bli skönt att äntligen kasta loss, säger fartygschefen Jörgen Sjövik. Alla förberedelser är slitsamma. När vi väl är till sjöss går besättningen in i sina rutiner och alla vet vad de ska göra. Vi har förberett oss under lång tid.

Som förberedelse inför Cold Response 2012, förövar Härnösand med de övriga deltagande fartygen utanför Norska kusten.

- Vi kommer att öva strid inom alla de tre dimensioner som ett stridsfartyg delar upp omvärlden i, säger Jörgen Sjövik. Dessa är; under vattnet (mot ubåtar), på ytan (mot bland annat andra fartyg), och i luften (mot flygplan och inkommande robotar).

En Visbykorvett är byggd för att motsvara höga krav på smygteknik (stealth), vilket gör dem svåra att upptäcka. Fartygen har sensorer och vapensystem med långa räckvidder. Besättningen består av 43 officerare och sjömän. Utöver detta deltar underhållspersonal från sjöstridsflottiljen i övningen. Dessa stödjer fartyget med bland annat teknisk expertis och reservdelar.