Information om omdaningen av försvarslogistiken

Nu hittas den senaste informationen om omdaningen av försvarslogistiken på FMV:s webbplats www.fmv.se Informationen riktar sig till den som är berörd eller intresserad av omdaningen.

Den officiella informationen om omdaningen produceras av Försvarsmakten och FMV gemensamt. Den är samlad på FMV:s webb och kommer att uppdateras löpande. Där kan man även läsa om beslut som tas och ta del av olika dokument som handlar om försvarslogistikens omdaning.