En dag för eftertanke

I dag hölls en stämningsfull minnesceremoni på Evenes flygstation, varifrån flygplanet med den förolyckade besättningen lyfte i torsdags. – Vi vet att den största förlusten och djupaste sorgen finns hos de anhöriga. Våra tankar går särskilt till dem, sa viceamiral Haakon Bruun-Hanssen, övningsledare för Cold Response.

Viceamiral Haakon Bruun-Hanssen, övningsledare för Cold Response talade på minnesceremonin för den omkomna Herculesbesättningen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
På plats fanns bland annat Kung Harald av Norge. Försvarsmakten representerades av améinspektör, generalmajor Berndt Grundevik.
På plats fanns bland annat Kung Harald av Norge. Försvarsmakten representerades av améinspektör, generalmajor Berndt Grundevik. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
En av de omkomna besättningsmännen som hedrades.
En av de omkomna besättningsmännen som hedrades. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
På plats fanns bland annat Kung Harald av Norge. Försvarsmakten representerades av améinspektör, generalmajor Berndt Grundevik. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
En av de omkomna besättningsmännen som hedrades. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

På plats fanns bland andra Kung Harald av Norge, försvarsminister Espen Barth Eide, försvarschefen Harald Sunde och Sveriges arméinspektör, generalmajor Berndt Grundevik.

I samband med ceremonin gavs soldater och officerare i övningen möjlighet för en stunds eftertanke under ett två timmar långt övningsuppehåll. Under den tiden hölls minnesgudstjänst i kapellet i Bardufoss och en tyst minut vid samtliga deltagande förbandsenheter.

I och med ceremonin får hanteringen av den tragiska dödsolyckan ett värdigt avslut inom ramen för övningen Cold Response.

Sökandet efter det saknade norska Herkulesflygplanet har sedan lördagen övergått från en räddningsaktion till en haveriutredning. Det är nu Polisen som har informationsansvaret för pågående verksamhet i området.

Försvarsmakten bistår fortfarande med personal på plats. Mediafrågor om det militära engagemanget kommer fortsättningsvis att skötas av Försvarsmaktens informationsstab i Stockholm med stöd av informationschefen vid Norrbottens regemente i Boden. Press och informationscentrat för Cold Response återgår till att följa övningen.

Vi passar på att tacka media för gott samarbete. Fortsätt gärna att följa oss på www.forsvarsmakten.se/coldresponse.

Aktuella militära mediakontakter

Informationsstaben:
08-788 88 88
Informationschef Norrbottens regemente:
Wilhelm Guldbrand 070-686 55 59
Talesman i haveriområdet:
Överstelöjtnant Mikael Nordmark 070-924 87 01