13:e säkerhetsbataljonen spelar mot slug motståndare

Fred råder, men något stämmer inte. Den senaste tiden har förberedelser till sabotage uppmärksammats och en allvarlig olycka har inträffat i Stockholm. Eller var det en olycka? Det är några av förutsättningarna som råder när staben i den 13:e säkerhetsbataljonen börjar sin ledningsträningsövning.

Stridsledningscentralen får nya ingångsvärden från spelledningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Information från rörliga förband, högre chefer och samarbetande organisationer analyseras och sammanställs av staben.
Information från rörliga förband, högre chefer och samarbetande organisationer analyseras och sammanställs av staben. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Spelledningen planerar och styr spelet i olika riktningar beroende på vad som ska övas.
Spelledningen planerar och styr spelet i olika riktningar beroende på vad som ska övas. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Information från rörliga förband, högre chefer och samarbetande organisationer analyseras och sammanställs av staben. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Spelledningen planerar och styr spelet i olika riktningar beroende på vad som ska övas. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Det är en inomhusövning med kaffekoppar, whiteboardtavlor, surrande datorer och tjocka kablar som hänger från taket. Datorerna är uppkopplade mot ett skyddat nätverk och på de röda skärmarna syns spaningsrapporter, fotografier och dokument från spelledningen. Informationen sammanställs och analyseras. Man talar om motståndarens intention, kapacitet och uppträdande och när motståndaren har möjlighet att agera.
– Övningen går ut på att samträna de olika funktionerna i staben. Vi utgår från ett scenario där det råder ett spänt läge i Östersjöregionen. Sedan skickar vi ut små ledtrådar som tillsammans ger en bild av hur hotet ser ut, säger Mikael Björkman som sitter i spelledningen några dörrar längre bort i huset.
– Bland ledtrådarna skickar vi även felaktig information och villospår. Stabens uppgift är att analysera den information vi skickar och agera därefter, vilket de också gör på ett föredömligt sätt.

Komplex uppgift

Stabens uppgift är att förbereda underlag och ordrar så att bataljonens mark-, sjö- och flygenheter kan sättas in och agera utifrån de analyser som gjorts. Det är en komplex uppgift där personalen hela tiden måste vara alert.
– Vi arbetar mot en skicklig och smart motståndare som till exempel kan få ett sabotage att se ut som en ”vanlig” brottslig handling. Vår underrättelsefunktion arbetar både med kriminalunderrättelsetjänst och med säkerhetsunderrättelsetjänst, vilket är en utmaning, säger Stefan Nacksten som är chef för den 13:e säkerhetsbataljonen.
– Men det gör också att arbetet blir otroligt kul, säger han.

Många kompetenser

Bataljonen arbetar ofta med små enheter som verkar över stora ytor, och för att de komplexa uppgifterna ska lösas krävs en bred kunskapsbas och ett väl fungerande samarbete.
– Om, exempelvis, en säkerhetsgrupp i spelet gör ett materielfynd spärras fyndplatsen av. Därefter gör man ett terrängsök medan en kriminalteknisk säkerhetsunderrättelsegrupp gör en undersökning av fyndet som sedan skickas vidare till analys, berättar Mikael Björkman.
Bland dem i staben som analyserar underrättelser och tar fram förslag på åtgärder finns personal som läst eller arbetat med statskunskap, juridik, kriminalunderrättelsetjänst, säkerhetstjänst, militär taktik och strategi.
– Detta är en mycket lärorik övning där vi resonerar mycket och utvecklar oss själva. Vi lär oss att arbeta över gränser och hitta nya lösningar. Det ger en bra grund för framtiden, säger Stefan Nacksten.