Utveckling av georgisk officersutbildning

En georgisk delegation ledd av vice försvarsminister Andro Barnovi har under tre dagar genomfört ett besök där de fått fördjupad information om det svenska kadett- och officersutbildningssystemet. Georgien har ett liknande kursprogram för kadetter och officerare som de vill utveckla. – Den svenska kadettutbildningen vid Karlberg är av intresse när vi ska vidareutveckla vår verksamhet, säger Andro Barnovi.

Under delar av den gångna veckan besökte en fem personer stark delegation från Georgiens försvarsdepartement Stockholm. Delegationen leddes av vice försvarsminister Andro Barnovi. I delegation ingick även ställföreträdande stabschef överstelöjtnant Merab Kikabbidze och chefen för den georgiska militärakademin, överstelöjtnant Besik Gopodze . En stor del av syftet med besöket var att fördjupa sig i det svenska utbildningssystemet av kadetter och officerare.

Vid kadettbataljonen vid MHS Karlberg fick delegationen information i olika ämnesområden som till exempel krigsvetenskap där de fick en särskild fördjupad föredragning av Försvarshögskolans Bruno Claesson.

På Karlberg rönte även enheter som Försvarsmaktens idrott- och friskvårdsenhet, Försvarsmaktens utbildningsenhet och managementenhet stort intresse. Karlberg som pedagogiskt centrum väckte många idéer och frågor hos delegationen.

– Vi  vet att de utbildningar vi har håller högsta klass i ett internationellt perspektiv och vi delar gärna med oss av dem, sa en nöjd Mats Danielsson, chef MHS Karlberg.

FMIF tog tillfället i akt under sin genomgång att lyfta fram alla de internationella militära idrottsutbytesmöjligheter där man kan samarbeta med flera nationer eller bilateralt.

– CISM (Conseil International du Sport Militaire) är ett förbund där vi kan utveckla gemensam verksamhet, sa Mikael Mineur

Programmet var fyllt med föredrag och fördjupningar av olika delar av Försvarsmaktens utbildningsverksamhet och personalförsörjning, vilket var uppskattat.

Personalstaben redovisade det svenska personalförsörjningssystemet mot bakgrund av att Sverige övergått från värnpliktsarmé till fast anställda soldater och sjömän. Under den sista delen av genomgångarna på Karlberg lämnades det tid öppen för diskussioner och frågor. Det blev stort fokus på olika samarbetsformer.

– Vi vill gärna ha utbyte med Karlberg på kadettsidan, både när det gäller utbildning och idrottsligt, sa vice försvarsminister Andro Barnovi.

– Vad vi kan erbjuda i nuläget förutom idrottsligt utbyte är deltagande vid vår slutövning och syntes, som genomförs på engelska, samt under utbildningsblocket United Nations Junior Offircers Course, som även den hålls på engelska, sa överste Mats Danielsson.