Salutskjutning med anledning av den kungliga födelsen

Med anledning av den kungliga födelsen avger Victoriabataljon ur Amfibieregementet i dag klockan 12.00 salut från salutstation Skeppsholmen.

Tio minuter innan salut avges kommer delar av Skeppsholmen att spärras av och hållas avspärrat intill cirka fem minuter efter genomförd salut.

Salutskjutning vid kungens födelsedag. Foto: Försvarsmakten

I samband med tacksägelsegudstjänsten, Te Deum, som hålls tidigast klockan 12.00 dagen efter födelsen skjuts även salut på olika platser i landet.

Fakta Victoriabataljonen

Victoriabataljonens formella namn är andra amfibiebataljon (2.amfibiebataljon). Förbandet utbildar amfibiesoldater och kustjägare i Stockholm och Göteborg för att lösa både nationella och internationella uppgifter. Förbandet ansvarar också för utbildning av tre hemvärnsbataljoner.

Förbandet har genomfört insatser i Tchad, Kosovo, Adenviken och är nu insatt i Afghanistan där amfibiebataljonen bemannar mentorskapet (Operational Mentoring and Liaison Team, OMLT) för afghanska armén i norra regionen. År 2013 ansvarar amfibiebataljonen för bemanning av den svenska Provincial Reconstruction Team, PRT, i Mazar e Sharif.

Fakta Salutstation Skeppsholmen

Skeppsholmen fick sitt namn så sent som under mitten av 1600-talet och har en lång Marin anknytning. Flottan dominerade på ön under cirka 300 år och den militära funktionen fanns kvar fram till 1968. Under den här perioden uppstod flera av de nuvarande byggnaderna som i dag fungerar som museer, skolor och kulturinstitutioner. Under den här tiden skapades Sveriges första örlogsflotta då Gustav Vasa köpte in och lät beväpna gamla Hansakoggar från Lübeck.

Skeppsholmens salutstation används för att högtidliggöra olika händelser. Vid födslar inom kungahuset avges salut i två salutomgångar om 21 skott för den förstfödde till statschef eller tronföljare (med 1 min mellan salutomgångarna). Vid övriga födslar inom kungahuset avges salut i en salutomgång om 21 skott. Fänrik Magnus Fällman ur amfibiebataljon kommer att vara salutofficer på Skeppsholmen.

Kontaktperson på plats

Major Andreas Holmberg, 070-267 92 36
Major Kristina Swaan, informationschef, 070-5552137