Reservofficersutbildning på gång

Till sommaren startar Försvarsmakten en reservofficersutbildning på försök. Den riktar sig främst till värnpliktiga krigsplacerade kompani- och plutonsbefäl i armén som vill bli tidvis tjänstgörande specialistofficerare i den nya insatsorganisationen. Utbildningen kommer att genomföras som en delad utbildning under två sommarperioder om vardera åtta veckor.

I februari startar rekryteringen till reservofficersutbildningen för krigsplacerade kompani- och plutonsbefäl i armén – inom luftvärnet kan den vara aktuell för exempevisl stridsledare, robotskyttar, underrättelseledare och systemtekniker. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

– Huvudsyftet är att pröva om den tidigare värnpliktsutbildningen kan tillgodoräknas så att reservofficersutbildningen kan kortas ned jämfört med dagens utbildning som omfattar två års studier, säger Claes Bergström, projektledare vid Militärhögskolan Halmstad. Det här är en övergångsutbildning som vi planerar att genomföra två gånger med start sommaren 2012 och 2013. De värnpliktiga krigsplacerade kompani- och plutonsbefälen behövs fortsatt i Försvarsmakten.

Rekryteringen påbörjas i slutet av februari via Försvarsmaktens webbplats( ”Jobba här/Lediga jobb”). Den som redan nu är intresserad kan även kontakta sin krigsförbandschef för mer information.  Det kommer att finnas cirka 50 utbildningsplatser, och det krävs minst ett tjugotal studerande för att utbildningen ska genomföras. Den första utbildningsomgången bedöms starta vecka 24 med en generell del på Militärhögskolan i Halmstad. Den slutförs sommaren 2013 med en befattningsdel, troligen vid mottagande krigsförband. Dessutom planeras en andra utbildningsomgång att starta vid Militärhögskolan i Halmstad 2013 som slutförs sommaren 2014.