ÖB mötte GMU-soldater med siktet inställt

De 32 soldaterna ryckte in för bara tre veckor sedan till GMU (grundläggande militär utbildning). Samtliga soldater kommer efter färdig utbildning att tillhöra Hemvärnet med nationella skyddsstyrkorna. Soldaterna kommer från hela Sverige men deras förväntningar är samma. Utmaningar, äventyr och kamratskapet lockar.

Det var nu tre veckor sedan de 32 rekryterna ryckte in till grundläggande militär utbildning, GMU. Foto: Lars Rask/Försvarsmakten
ÖB Sverker Göranson träffar soldater ur 124:e kompaniet på mastutbildning, masten kallas TP35.
ÖB Sverker Göranson träffar soldater ur 124:e kompaniet på mastutbildning, masten kallas TP35. Foto: Lars Rask/Försvarsmakten
På Ledningsskolan pågick en missionsspecifik utbildning av soldater från Finland.
På Ledningsskolan pågick en missionsspecifik utbildning av soldater från Finland. Foto: Lars Rask/Försvarsmakten
ÖB Sverker Göranson träffar soldater ur 124:e kompaniet på mastutbildning, masten kallas TP35. Foto: Lars Rask/Försvarsmakten
På Ledningsskolan pågick en missionsspecifik utbildning av soldater från Finland. Foto: Lars Rask/Försvarsmakten

När ÖB besökte soldaterna hade de slutfört en heldag på skjutbanan med grundläggande skjututbildning med AK5. På ÖB:s fråga hur de upplever utbildningen hittills var svaren unisont positiva.

Men det finns också utmaningar att lösa. Försvarsmakten är den näst största arbetsgivaren i Enköpings kommun. Totalt finns 810 officerare och specialistofficerare, 270 soldater samt 400 civila tjänstemän i garnisonen. Att hitta boende i Mälardalen är svårt, därför arbetar Ledningsregementet, kommunen och byggbolag tillsammans med att hitta framtida lösningar. Idag bor 100 soldater i kasern, vilket inte är hållbart på sikt.

– Det var mycket lärorikt för mig att träffa våra nya GMU-soldater. De visade positiv anda och tydlig vilja att lära sig allt som krävs för att bli en god soldat. Dagens besök gav mig kvittens på att vi skapar en försvarsmakt som löser våra uppgifter, avslutar ÖB Sverker Göranson förbandsbesöket.

ÖB fick även möta sambandsbataljonen där personal som tidigare tjänstgjort i insatser samt nyutbildade soldater genomgår befattningsutbildning sida vid sida. Han fick även möjlighet att besöka den finska kontingenten, FINCON, en del av den internationella enhet som finns i Enköping för utbildning i ledningssystem inför tjänstgöring i Afghanistan.