Minus 42 grader, jagad och utan mat

Att plötsligt vara nödställd och avskild från sina kamrater och att inte ha tillgång till vatten, mat eller tak över huvudet och dessutom jagad av en motståndare är ingen lätt situation. Lägg dessutom till att du befinner dig i ett klimat med snö och kyla på cirka -40 grader, vad gör du då? Klarar du det så kan du bli en av Försvarsmaktens överlevnadsinstruktörer.

Genomförande av eldprov. Insamling av material och tändning under 15 minuter, därefter utan att vidröra eller tillföra bränsle ska det brinna i fem minuter. Foto: Försvarsmaktens överlevnadsskola
Fiskelycka.
Fiskelycka. Foto: Försvarsmaktens överlevnadsskola
Motorljud hörs i fjärran och beslut fattas om att tända nödsignalen i hopp om att bli räddade.
Motorljud hörs i fjärran och beslut fattas om att tända nödsignalen i hopp om att bli räddade. Foto: Försvarsmaktens överlevnadsskola
Fiskelycka. Foto: Försvarsmaktens överlevnadsskola
Motorljud hörs i fjärran och beslut fattas om att tända nödsignalen i hopp om att bli räddade. Foto: Försvarsmaktens överlevnadsskola

I februari genomfördes vinterdelen i Försvarsmaktens överlevnadsinstruktörsutbildning.
Övningen genomfördes i området mellan Kiruna och Gällivare. Kursdeltagarna fick uppleva ovanligt låga temperaturer, runt -35 grader, som dessutom höll i sig under flera dagar, där det som kallast var -42 grader.

Hur går utbildningen till?
 – Den består idag av två delar, en sommardel på fyra veckor samt den nu genomförda vinterdelen på två veckor. säger överstelöjtnant C G Schultz, chef för Försvarsmaktens överlevnadsskola vid K 3 i Karlsborg.
– Under vinterdelen fokuseras utbildningen främst mot Survival (att överleva och upprätthålla ett så gott fysiskt och psykiskt stridsvärde som möjligt) vilket utan tvekan är särskilt viktigt i en situation med temperaturer ner mot -40 grader. Evasion (att hålla sig dold och att undgå upptäckt) och Extraction (metoder för att bli undsatt när man blivit isolerad) ingår i både sommar och vinterdelen. Resistance-utbildningen (att skydda sitt och sina kamraters liv vid till exempel en gisslansituation) genomförs i huvudsak under sommardelen.

Lite mer konkret, vad har de gjort?
– De har genomfört många moment, som att göra en riskanalys inför utbildning i kallt väder, smälta snö utan kokkärl, bygga en snöbivack för en eller flera personer, hur man jagar och slaktar en ripa, hur man tillreder skägglav, hur man fiskar, hur man döljer sina spår, förhindra och upptäcka förfrysningsskador, att alltid kunna få igång en eld för värme men också för att kunna signalera med mera, fyller Marcus Sjöberg, instruktör vid Försvarsmaktens överlevnadsskola, i.

Efter två veckors kyla och mycket eldande utnämndes eleverna till överlevnadsinstruktörer av chefen för Försvarsmaktens överlevnadsskola,
 – Ni som nyutnämnda instruktörer har nu ett viktigt arbete framför er, nämligen att säkerställa att våra förband och soldater får del av era kunskaper och att de på så sätt kan öka sin förmåga till överlevnad i olika miljöer och under extrema förhållanden, säger överstelöjtnant C G Schultz.