I möte med överbefälhavaren

Överbefälhavaren (ÖB) general Sverker Göranson besöker just nu Sveriges förband, skolor och centra. Syftet med besöken är främst att träffa och samtala med personalen och få höra deras syn på vardagen.

ÖB i samtal med rekryterna Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Turen hade nu kommit till Haninge garnison och förbanden Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen. Dagen inleddes med att överbefälhavaren samtalade med de båda förbandscheferna och arbetstagarorganisationerna. Eftermiddagen ägnades i huvudsak åt att träffa soldater, sjömän och officerare ur de båda förbanden.

Träffade rekryter

Rekryterna som generalen träffade kom från olika delar av Sverige, alla med varierande bakgrund och erfarenheter. Det var allt ifrån juridikutbildade till nyss avslutade gymnasieutbildningar. Göranson var självklart nyfiken på varför de hade sökt sig hit och hur de kommit i kontakt med Försvarsmakten.

– Det är utmaningen och kamratskapet som lockar och att få lära sig ledarskap, svarade huvuddelen av rekryterna.
De berättade vidare att den första kontakten med förvaret främst hade varit genom någon anhörig eller en kompis. Det var tydligt att rekryterna hade tänkt igenom varför de hade sökt sig till försvaret. De var väl pålästa om pågående förändringar inom Försvarsmakten vilket tydligt framgick i deras frågor till ÖB.
De ställde bland annat frågan vad fördelen med det nya utbildningssystemet GMU gentemot värnpliktssystemet var.

– Genom åren har uppgifterna till Försvarsmakten förändrats, det handlar inte längre enbart om att försvara nationen. Vi ska lösa uppgifter långt utanför Sveriges gränser och då räckte inte värnpliktssystemet till. I dag är alla anställda vilket gör att vår uppdragsgivare, riksdag och regering får bättre verkningsgrad i förhållande till uppgifter, sa ÖB.

Rekryterna var också nyfikna på hur generalen själv såg på sitt yrkesval.

–Den främsta anledningen till att jag jobbar inom försvaret är den styrka jag får i samarbetet med människor, både i med- och motgångar. En annan styrka i försvarsmakten är alla de möjligheter till tjänstgöring i olika befattningar här hemma och internationellt vilket är otroligt utvecklande, sa ÖB.

Dialog skapar kunskap och förståelse

Besöket och de öppna diskussionerna var uppskattade både av de anställda och av rekryterna. Huvuddelen uttryckte att de hade världens bästa jobb där man hela tiden fick utvecklas. Men pågående förändringar påverkade det dagliga arbetet, vilket gjorde dialogerna mellan den högsta ledningen och personalen på Haninge garnison än viktigare. Att chefer på alla nivåer kommunicerar med sin personal är nödvändigt för att skapa kunskap och förståelse, det gäller både vid lösandet av olika uppgifter som vid förändringsarbete, det bidrar till ett bra ledarskap.