Förövningen har startat

Nu inleds övningen som ska förbereda de svenska enheterna för den stora vinterövningen Cold Response i Nordnorge. Övningen benämns CET/FIT. Förkortningen står för Combat Enhancement Training/Force Integration Training vilket på svenska betyder att ingående delar samövar och miljötränar inför kommande insats.

Under måndagen rullade Logistikbataljonen ur Trängregementet in på gamla kolkajen i Luleå för avlastning inför övningen CET/FIT i Norrbotten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Samverkan i Logistikspåret. Peder Nilsson, Green Cargo, sergeant Niklas Mejstedt, movconkompaniet, löjtnant Stina Backlund, logistikbataljonen och kapten Thomas Hansson, transportsamordningsansvarig på I 19 diskuterar den omfattande transportplanen.
Samverkan i Logistikspåret. Peder Nilsson, Green Cargo, sergeant Niklas Mejstedt, movconkompaniet, löjtnant Stina Backlund, logistikbataljonen och kapten Thomas Hansson, transportsamordningsansvarig på I 19 diskuterar den omfattande transportplanen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Livgardet deltar med ett skyttekompani förstärkt med en stormpionjärpluton. De fick inleda övningen med en rejäl backningsövning då de skulle lossa det 250 meter långa tågsetet på Bodens södra stationsområde.
Livgardet deltar med ett skyttekompani förstärkt med en stormpionjärpluton. De fick inleda övningen med en rejäl backningsövning då de skulle lossa det 250 meter långa tågsetet på Bodens södra stationsområde. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Vi lägger största vikt på säkerheten när vi samtränar förbanden inför Cold Response, vi ska komma till Norge med noggrant förberedda förband” säger Peder Kjellberg i övningsledningen för CET/FIT.
”Vi lägger största vikt på säkerheten när vi samtränar förbanden inför Cold Response, vi ska komma till Norge med noggrant förberedda förband” säger Peder Kjellberg i övningsledningen för CET/FIT. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Samverkan i Logistikspåret. Peder Nilsson, Green Cargo, sergeant Niklas Mejstedt, movconkompaniet, löjtnant Stina Backlund, logistikbataljonen och kapten Thomas Hansson, transportsamordningsansvarig på I 19 diskuterar den omfattande transportplanen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Livgardet deltar med ett skyttekompani förstärkt med en stormpionjärpluton. De fick inleda övningen med en rejäl backningsövning då de skulle lossa det 250 meter långa tågsetet på Bodens södra stationsområde. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Vi lägger största vikt på säkerheten när vi samtränar förbanden inför Cold Response, vi ska komma till Norge med noggrant förberedda förband” säger Peder Kjellberg i övningsledningen för CET/FIT. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

CET/FIT genomförs i Boden med omnejd under tiden 20 februari till 2 mars. Under övningen i Boden får förbanden möjlighet att slipa på vinterkunskaperna. Det som genomförs är främst kompletterande vinterutbildning i strid, motortjänst, sjukvårdstjänst men också samövning av ingående förband.
– De första dagarna, tisdag till och med fredag, vintertränar vi soldat, grupp, pluton och kompani. Under helgen byter vi fokus då vi sätter igång att samträna den ur Norrbottens regemente, Amfibieregementet och Livgardet sammansatta mekaniserade bataljonen, berättar major Peder Kjellberg i övningsledningen.

Halt, brant och smalt

Cold Response genomförs till stor del på och i närheten vägar, ibland mycket smala och hårt trafikerade. I förbandens förberedelser läggs största vikt på säkerheten. Under CET/FIT kommer de ingående enheterna att får öva körning i svåra vinterförhållanden.
– Det kommer att bli montering och körning med snökedjor, halkkörning i bana, branta backar och smala vägar, fortsätter Peder Kjellberg.

Ett logistiskt pussel

En övning i övningen är att transportera deltagarna till övningsområdet. Första anhalt för förbanden från södra och mellersta Sverige inför Norgeäventyret var att ta sig till Norrbotten.
– Det här är ju också en mycket viktig del i förberedelserna. Det är ett stort logistiskt pussel som ska läggas. Hela transportorganisationen från planering och beställning och kontakter med samarbetspartners till de soldater i Movconkompaniet som tar hand om arbetet på avlastningsplatser och längs vägarna prövas nu skarpt, berättar kapten Thomas Hansson, transportsamordningsansvarig på I 19.

Avslutningen på samträningen sker på måndagen den 27 februari då den sammansatta bataljonen genomför tillämpat anfall på Bodens södra skjutfält med stöd från Artilleriregementet, logistikbataljonen ur Trängregementet och flyg ur Norrbottens flygflottilj och där en motståndare i form av en mekaniserad styrka ur I 19 samt elever från Karlberg fördröjer bataljonen i sydlig riktning.

CET/FIT avslutas med vård och lastning för vidare färd mot Norge och Cold Response.

“CET/FIT – GET FIT… for Vinter Exercise!”