Fältarbetskadetter utbildas i vintermiljö

Under tre veckor i början på året genomförde Ing 2 fältarbetskadetter vid Officersprogrammet 09-12, vinterutbildning i Boden. Utbildningen syftade till att skapa förmåga i att planera, utbilda förband samt leda soldater i subarktisk miljö och kallt väder.

Logistikchefen Johan Noppa förklarar vilka ytor som behöver plogas för artilleriets framkomlighet. Foto: Johan Lindqvist/Ing 2/Försvarsmakten
Kadetterna Westlund och Wickström mäter isen för att bedöma om ett förband skulle kunna använda isen för framryckning mot anfallsmål.
Kadetterna Westlund och Wickström mäter isen för att bedöma om ett förband skulle kunna använda isen för framryckning mot anfallsmål. Foto: Joakim Westberg/Ing 2/Försvarsmakten
Maskingruppchefen Ola Nilsson ur 214. ingenjörkompaniet genomför plogning.
Maskingruppchefen Ola Nilsson ur 214. ingenjörkompaniet genomför plogning. Foto: Fältarbetsskolan/Ing 2/Försvarsmakten
Kadetterna Westlund och Wickström mäter isen för att bedöma om ett förband skulle kunna använda isen för framryckning mot anfallsmål. Foto: Joakim Westberg/Ing 2/Försvarsmakten
Maskingruppchefen Ola Nilsson ur 214. ingenjörkompaniet genomför plogning. Foto: Fältarbetsskolan/Ing 2/Försvarsmakten

De första två veckorna ägnades mycket åt teknik såsom sprängning av is, uppbyggnad av vägbank, vägförstöringssatser och trumladdningar. Dessutom fick kadetterna studera fältarbeten för rörlighet och framkomlighetsaspekter. Men också hur bandfordon är konstruerade för att klara väglös terräng. Under sista veckan genomfördes en fältövning där de fick studerade fältarbetstaktik vid en mekaniserad bataljons framryckning i väglös/vägfattig terräng och i vinterklimat. 

Utbildningen har genomförts med bra stöd av förbanden i Boden, vilket lett till att fältarbetskadetterna fått en ännu bredare och kvalitativ kompetens i vinterförmågan.