Chefsbyte på F 17

På F 17 var det chefsbyte den 16 februari. Chefsöverlämningen skedde med högtidlig parad.

Mats Helgesson lämnar över till Gabor Nagy Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
F 17:s nye chef Gabor Nagy
F 17:s nye chef Gabor Nagy Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
F 17:s nye chef Gabor Nagy Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

Nytillträdd chef är överste Gabor Nagy som tidigare tjänstgjort på Högkvarteret flygtaktiska stab. Där har han arbetat med internationella insatser. Innan dess har han varit verksam som flygförare/divisionschef och flygchef på F 4 i Östersund.

– Jag vill börja min tjänst som chef med att ödmjukt lyssna och ta del av synpunkter för att kunna fatta rätt beslut. Samtidigt vill jag, att när beslut är fattat, ska man ställa sig lojalt bakom detta. Jag ser verkligen fram mot att bli chef över F 17, som är en väl fungerade flottilj, sade överste Nagy.

Överste Mats Helgesson som varit chef F 17 sedan 2009 tar nu över som chef J 0 på insatsstabens utvecklingsavdelning, i Högkvarteret.