CBRN-dagar 2012

2012 års CBRN-dagar äger rum den 18 - 19 april på  Folkets Hus i Umeå. Årets tema är "Kommunicera mera! Kommunicera rätt!"

CBRN-dagarna är ett samarrangemang mellan SkyddC, FOI och MSB. Foto: Johan Sjödin

CBRN-dagarna arrangeras av Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC), Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  
 
CBRN-dagarna är en årlig nationell mötesplats för alla som arbetar med frågor inom området kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära ämnen. Årets tema är ”Kommunicera mera! Kommunicera rätt!” och på programmet finns bland annat föreläsningar om språk och kommunikation samt ett studiebesök på Kustbevakningens nya kemfartyg.

Hotellsituationen i Umeå är särskilt svår denna vår på grund av renoveringar och ombyggnationer. Vi har preliminärbokat ett antal rum och mer information om detta finns på anmälningssidan.

Sista anmälningsdag är den 19 mars.

Välkomna!

Om du inte har möjlighet att anmäla dig via internet kan du kontakta Maiken Karlsson, maiken.karlsson@foi.se.