Befattningsträning

72:a bataljonen kommer att bli värd för våra tidvis tjänstgörande soldater. Vad gör de när de inte har soldaterna inne? Förra veckan hade de en repetitionsdag med tyngdpunkten på besättningsträning för stridsfordon 90. Allra helst ville de pröva färdigheterna som vagnchefer. Deltagarna kom både från 72:a bataljonen men även strategiska reserven var inbjuden för att få möjlighet att träna i simulatorn.

Tre besättningar år gången kan träna samtidigt. Foto: Lars Greko
Ola Sandberg på vagnchefens plats. Långt från verkligheten.
Ola Sandberg på vagnchefens plats. Långt från verkligheten. Foto: Lars Greko
Philip Engström fick tänka efter under ett av proven för vagnchefer.
Philip Engström fick tänka efter under ett av proven för vagnchefer. Foto: Lars Greko
Ola Sandberg på vagnchefens plats. Långt från verkligheten. Foto: Lars Greko
Philip Engström fick tänka efter under ett av proven för vagnchefer. Foto: Lars Greko

Förutom att stödja 71:a bataljonen i deras utbildning och träning, gå kurser för att ha rätt kompetens för sina uppdrag och stödja utbildning och träning av kommande insatser. Så tränar man för att på bästa sätt kunna använda sin materiel när man väl får tillgång till den. Dessutom driver man en vagnchefskurs för stridsfordon 90 med egna resurser för att kunna ha tillräckligt med personal för att kunna försätta bataljonen på ”krigsfot”.
– Det är en förmån att få öva på det här sättet när vi har så få tillfällen att ha våra soldater på plats, säger Ola Sandberg. Han är sektionschef i bataljonsstaben men också en av bataljonens stridsfordonsinstruktörer.

Förutom att det är otroligt kostnadseffektivt (billigt) att öva med simulatorer på det här viset så ger det också möjligheter att generera svåra problem för eleverna utan att behöva återställa materielen efteråt.
– Det är ett realistiskt och roligt sätt att repetera sina kunskaper, säger Philip Engström. Philip är plutonchef på en av pansarskytteplutonerna och en av hans uppgifter är att vara just vagnchef i sin vagn.

Träningen den här dagen genomfördes i en av P 7:s utbildningsanordningar för simulatorträning. Simulatorsystemet heter "Befattningstränare 90", kallas i till vardags BFT90 och är framtaget för att träna stridsfordonsbesättningar. Systemet är speciellt lämpligt för befattningsträning för stridsfordon 90-skyttar och vagnchefer och för samträning av besättningar. BFT 90 möjliggör mängdträning med stridsfordon 90 i simulatormiljö snabbt och enkelt. Detta för att komplettera den träning som genomförs med riktiga system. Simulatorer kan aldrig helt ersätta den träning du får på plats i ett riktigt fordon när du övar med skarp ammunition.
– Jag tycker det är ett enkelt sätt att öva många med olika utbildningsståndpunkter och ändå få hög kvalitet i träning och utvärdering, säger Lars Greko övningsledare för dagen.