Att räddas från fienden

Två tyska piloter går försiktigt framåt i en lerig flodfåra. Deras plan har störtat, de är på fientligt territorium och de vet att de kan angripas när som helst. Plötsligt blir de upptäckta. Flera soldater stormar fram, tvingar ner dem på knä och beslagtar deras vapen. Piloterna förs sen in i väntande bilar och körs från platsen.

Två tyska piloters plan har störtat. En räddningsstyrka hittar och identifierar piloterna innan samtliga snabbt lämnar platsen. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
En tysk soldat har siktat piloterna och ger tecken till kamraterna att vara redo.
En tysk soldat har siktat piloterna och ger tecken till kamraterna att vara redo. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Piloterna förs snabbt bort till väntande fordon.
Piloterna förs snabbt bort till väntande fordon. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Kapten Hans går igenom dagens övningar och utvärderar soldaternas insats.
Kapten Hans går igenom dagens övningar och utvärderar soldaternas insats. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
En tysk soldat har siktat piloterna och ger tecken till kamraterna att vara redo. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Piloterna förs snabbt bort till väntande fordon. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten
Kapten Hans går igenom dagens övningar och utvärderar soldaternas insats. Foto: Erik Berglund/Försvarsmakten

Scenen utspelar sig på en träningsyta på den internationella campen Marmal och är en del i en övning med personal från det svensk-finska PRT:t (Provincial Reconstruction Team) och tyska soldater. Det som övas kallas Personell Recovery (PR). De tyska piloterna, spelade av svenska soldater, blir inte kidnappade av motståndare utan leds in i ett område där egna förband väntar.

Kapten Hans är Personell Recovery-ansvarig på det svensk-finska PRT:t. Han berättar att PR är summan av alla ansträngningar, såväl militära som civila och diplomatiska, som kan göras för att undsätta folk som till exempel saknas ute i fält eller kidnappats. Det kan vara piloter vars plan har störtat eller den enda överlevande som efter ett bombattentat irrar omkring i terrängen.

Sverige ligger långt fram internationellt vad gäller PR, därför har personal från det svensk-finska PRT:t inbjudits att stötta utbildningen av ett tyskt undsättningsteam. Den här dagen är vädrets makter emot övningsledningen och därför får en planerad undsättning med helikopter ställas in. Istället övar man ”Link up”. Det innebär att både de nödställda och gruppen som ska undsätta har radiokommunikation med stridsledningen som försöker se till att båda parter hittar varandra.

Och det är mycket som måste klaffa. De nödställda är ofta trötta och skärrade och kan öppna eld om den undsättande räddningsstyrkan inte ger sig till känna på rätt sätt. Också för de nödställda gäller det att korrekt identifiera sig.

Enligt Hans skulle en av piloterna i det här fallet kunnat vara en motståndare som iklätt sig en tysk pilotuniform och under vapenhot tvingat den andra piloten att leda dem till de undsättande soldaterna. I Irak har det dessutom hänt att motståndare via nödsändare stört radiokommunikationen och försökt lura in nödställda amerikaner i bakhåll.

Hur gick det då för de tyska soldaterna? Efter övningarna utvärderas de tre dagarna och Hans konstaterar att de tagit rejäla kliv framåt även om behoven av utbildning är fortsatt stora och saker kan förbättras. Det handlar till exempel om hur soldaterna rör sig framåt, hur de ger sig till känna och hur man placerar de nödställda i gruppen när man drar sig tillbaka. Det gäller att förstå helheten.

– Bara för några dagar sedan gjorde vi stora misstag men nu går det bättre. Förhoppningsvis kan vi fortsätta utvecklas, säger Christoph Köstel, gruppchef för det tyska PR-teamet.